HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)

14/09/2023

Sáng 14/9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức Hội thảo Góp ý dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). TS. Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Hoàng Văn Liên đồng chủ trì hội thảo.

CẦN THIẾT SỬA ĐỔI LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự hội thảo có: đại diện các cơ quan có liên quan cùng các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Học viện Tòa án, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội,...; đại điện các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho biết, sau gần 10 năm thi hành, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 bên cạnh những thành tựu đạt được, còn tồn tại những vướng mắc, bất cập và một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và các nghị quyết, văn kiện của Đảng đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp về cải cách tư pháp, cần phải thể chế hóa để đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án.

Vì vậy, trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại  kỳ họp thứ 6 (10/2023) tới đây.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh, thực hiện chức năng nghiên cứu, Viện Nghiên cứu lập pháp lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực tư pháp  - là kênh thông tin độc lập nhằm góp phần cung cấp thông tin tham khảo phục vụ quá trình thẩm tra, cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) tại Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

 TS. Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp phát biểu khai mạc Hội thảo

Dự án Luật gồm: 151 Điều được bố cục thành 09 chương; trong đó, bổ sung 51 điều mới, sửa đổi 93 điều, giữ nguyên: 07 điều. So với Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, dự thảo luật giảm 02 chương, tăng thêm 54 điều. Dự thảo Luật đã bám sát mục đích, quan điểm chỉ đạo và cụ thể hóa 06 nhóm chính sách đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 89/2023/QH15 ngày 02/6/2023. Luật này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân; về Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh khác trong Tòa án nhân dân; về tổ chức xét xử và bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân.

Tại hội thảo các chuyên gia, nhà khoa học tập trung cho ý kiến về: quan điểm, nguyên tắc phạm vi sửa đổi Luật; về nội hàm quyền tư pháp, về hoàn thiện tổ chức, bộ máy của Tòa án; việc đổi tên Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền xét xử và việc thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt;…

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội tiếp tục thông tin về nội dung Hội thảo...

Lê Anh