KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH

19/07/2019 14:35

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 của Quốc hội, phục vụ cho việc thẩm tra dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án dự kiến được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, ngày 19/7, tại Đà Nẵng, Đoàn công tác của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Luật làm Trưởng đoàn, tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định về hòa giải, đối thoại trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính và tình hình thực hiện thí điểm hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Đoàn công tác của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khảo sát tại Đà Nẵng

Tham gia Đoàn khảo sát còn có các thành viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, cán bộ của Văn phòng Quốc hội.

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã nghe Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng báo cáo các nội dung khảo sát. Theo đó, trong năm 2018, tổng số vụ việc được công nhận hòa giải thành, đối thoại thành là 3.885 vụ việc, đạt tỉ lệ 59,27%.

Kể từ khi thực hiện thí điểm hòa giải, đối thoại tại các Trung tâm hòa giải, đối thoại đến ngày 30/6/2019, các cấp Tòa án của thành phố Đà Nẵng đã hòa giải, đối thoại thành 1.676 vụ việc, trong đó chuyển đến Tòa án công nhận kết quả 922 vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động.

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận, Trưởng Đoàn khảo sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Luật ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của hai cấp Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng trong công tác giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, nhất là công tác hòa giải, đối thoại. Những kiến nghị của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và kết quả thực hiện thí điểm hòa giải, đối thoại tại Trung tâm hòa giải, đối thoại sẽ được Đoàn khảo sát nghiên cứu, tiếp thu, báo cáo Ủy ban Tư pháp để thời gian tới phục vụ công tác thẩm tra dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Trưởng Đoàn khảo sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Luật phát biểu tại buổi làm việc

Theo chương trình, từ ngày 22/7, Đoàn khảo sát sẽ tiếp tục làm việc với các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng và một số đơn vị cấp huyện của tỉnh Hòa Bình về nội dung này./.

Bằng Phi