MỘT SỐ HÌNH ẢNH ỦY BAN PHÁP LUẬT GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHẾ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND

31/08/2018

Góp ý về Dự thảo Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND, Thường trực Ủy ban Pháp luật đánh giá cao ban soạn thảo và tán thành sự cần thiết phải sớm ban hành hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND, tập trung vào những vấn đề bức xúc mà thực tiễn đang đặt ra.

Sáng 31/8 tại nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp thường trực mở rộng, góp ý vào Dự thảo Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND). Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn khắc Định chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) Đặng Ngọc Huy…

Góp ý về Dự thảo Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND, Thường trực Ủy ban Pháp luật đánh giá cao ban soạn thảo và tán thành sự cần thiết phải sớm ban hành hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND, tập trung vào những vấn đề bức xúc mà thực tiễn đang đặt ra...

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Ủy ban Pháp luật tổ chức Phiên họp thường trực mở rộng, góp ý vào Dự thảo Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn khắc Định chủ trì phiên họp.

Thay mặt Ban soạn thảo đề án, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Đặng Ngọc Huy – Phó Trưởng ban soạn thảo, trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Theo tờ trình, việc ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức hoạt động của HĐND là thực sự cần thiết, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay về hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản luật liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Trần Hồng Hà thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo ý kiến về dự thảo.

Góp ý về Dự thảo Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND, Thường trực Ủy ban Pháp luật đánh giá cao ban soạn thảo và tán thành sự cần thiết phải sớm ban hành hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND, tập trung vào những vấn đề bức xúc mà thực tiễn đang đặt ra.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị cân nhắc không nên ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND với tính chất một văn bản Quy phạm pháp luật như Quy chế hoạt động của HĐND mà chỉ nên ban hành văn bản hướng dẫn một số vấn đề về hoạt động của HĐND.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trương Minh Hoàng cho rằng về trình tự xem xét,giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND như trong dự thảo là chưa hợp lý, cần được xem xét, sửa đổi.

Kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đề nghị Ban soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan lấy ý kiến của Chính phủ vào dự thảo, hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian sớm nhất.

Trọng Quỳnh