HÌNH ẢNH ỦY BAN TƯ PHÁP HỌP PHIÊN THƯỜNG TRỰC MỞ RỘNG, THẨM TRA CÁC BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

03/09/2020

Sáng ngày 03/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp Thường trực mở rộng để thẩm tra báo cáo của các cơ quan tư pháp năm 2020.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TƯ PHÁP HỌP PHIÊN MỞ RỘNG THẨM TRA CÁC BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

03/09/2020

Để chuẩn bị các nội dung cho phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, sáng 03/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra báo cáo của các cơ quan tư pháp năm 2020.

HÌNH ẢNH TỌA ĐÀM VIỆC THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN PHỐI HỢP NHIỀU CƠ QUAN, TỔ CHỨC

21/02/2020

Ngày 21/02, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Tư pháp đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Việc thực hiện giám định tư pháp trong trường hợp cần phối hợp nhiều cơ quan, tổ chức”.

TỌA ĐÀM VIỆC THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN PHỐI HỢP NHIỀU CƠ QUAN, TỔ CHỨC

21/02/2020

Sáng 21/02 tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Tư pháp tổ chức tọa đàm "Việc thực hiện giám định tư pháp trong trường hợp cần phối hợp nhiều cơ quan, tổ chức" quy định trong dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Công Hồng chủ trì buổi tọa đàm.

HÌNH ẢNH ỦY BAN TƯ PHÁP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

06/09/2019

Sáng ngày 06/9, tiếp tục Phiên họp toàn thể thứ 13, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp đã thẩm tra dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.

HÌNH ẢNH ỦY BAN TƯ PHÁP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP.

06/09/2019

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 13, chiều ngày 05/9, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tiến hành thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chủ trì phiên họp.

ỦY BAN TƯ PHÁP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP.

06/09/2019

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 13, chiều ngày 05/9, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tiến hành thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chủ trì phiên họp.

UỶ BAN TƯ PHÁP TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP SỬA ĐỔI LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 2012

13/08/2019

Ngày 12 và 13/8 tại Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Một số định hướng lớn của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp”, nhằm tiếp thu ý kiến đóng góp sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 2012.

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

31/07/2019

Tiếp tục chương trình khảo sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về hòa giải, đối thoại trong Bộ luật Tổ tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính, tình hình thực hiện thí điểm hòa giải, đối thoại tại Tòa án phục vụ thẩm tra dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, sáng 31/7, Đoàn khảo sát đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Luật.

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH

19/07/2019

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 của Quốc hội, phục vụ cho việc thẩm tra dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án dự kiến được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, ngày 19/7, tại Đà Nẵng, Đoàn công tác của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Luật làm Trưởng đoàn, tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định về hòa giải, đối thoại trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính và tình hình thực hiện thí điểm hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Các tin đã đưa: