Ủy ban Tư pháp
 • Chủ nhiệm
  • Lê Thị Nga Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; thành viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ba Lan; Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam.
 • Phó Chủ nhiệm
  • Ông Nguyễn Mạnh Cường Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Azerbaizan.
  • Ông Đỗ Đức Hồng Hà Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Iran.
  • Mai Thị Phương Hoa Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Argentina; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Tư pháp
  • Ông Hoàng Văn Liên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.
  • Nguyễn Thị Thủy Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Hungary.
 • Các Ủy viên Thường trực
  • Ông Nguyễn Công Long Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Bí thư Chi bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Brasil.
  • Ông Nguyễn Danh Tú Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Mexico; Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ.
 • Các Ủy viên
  • Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương
  • Ông Cao Mạnh Linh Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Italia.