ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN TƯ PHÁP LÀM VIỆC VỚI TP.HÀ NỘI VỀ VIỆC THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN TƯ PHÁP LÀM VIỆC VỚI TP.HÀ NỘI VỀ VIỆC THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

18/04/2022 14:05

Sáng 18/4, Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp về “Việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân giai đoạn 2019-2021” đã có buổi làm việc với các cơ quan của Thành phố Hà Nội. Phó Chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy chủ trì buổi làm việc.

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN VÀ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRẺ EM

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN VÀ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRẺ EM

22/02/2022 12:55

“Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực Trẻ em” là nội dung Phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì phối hợp với Ủy ban Tư pháp và Uỷ ban Xã hội tổ chức tại Nhà Quốc hội vào sáng 22/2. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng chủ nhiệm các Uỷ ban đồng chủ trì Phiên giải trình.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: KHÔNG ĐỂ BẤT CỨ TRẺ EM NÀO BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: KHÔNG ĐỂ BẤT CỨ TRẺ EM NÀO BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

22/02/2022 08:23

Sáng 22/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên giải trình về “Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm của Quốc hội đối với những vấn đề cử tri, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm.

PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRẺ EM TRONG GIA ĐÌNH CHƯA ĐƯỢC QUAN TÂM ĐÚNG MỨC

PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRẺ EM TRONG GIA ĐÌNH CHƯA ĐƯỢC QUAN TÂM ĐÚNG MỨC

22/02/2022 09:17

“Công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là việc phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình chưa được quan tâm đúng mức,…” là một trong những tồn tại, hạn chế được Thứ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Nguyễn Thị Hà nêu rõ tại Phiên giải trình "Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống bạo lực trẻ em" do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì phối hợp với Uỷ ban Tư pháp và Uỷ ban Xã hội tổ chức vào sáng 22/2, tại Nhà Quốc hội.

ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ TRỰC TUYẾN LẦN THỨ 3

ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ TRỰC TUYẾN LẦN THỨ 3

30/12/2021 12:25

Sáng 30/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 3 theo hình thức trực tuyến để thẩm tra Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1214/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trang phục của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân; giấy chứng minh Thẩm phán, giấy chứng minh Hội thẩm.

PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TƯ PHÁP MỞ RỘNG THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN NĂM 2021

PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TƯ PHÁP MỞ RỘNG THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN NĂM 2021

06/09/2021 14:20

Thực hiện chương trình công tác, sáng 06/9, Ủy ban Tư pháp tổ chức Phiên họp Thường trực mở rộng thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2021. Chủ nhiệm Ủy ban Lê Thị Nga chủ trì Phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH DỰ PHIÊN HỌP THẨM TRA BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ, VKSNDTC, TANDTC CỦA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TƯ PHÁP

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH DỰ PHIÊN HỌP THẨM TRA BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ, VKSNDTC, TANDTC CỦA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TƯ PHÁP

06/09/2021 11:37

Sáng 06/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thường trực mở rộng về thẩm tra các Báo cáo công tác năm 2021 của Chính phủ, VKSNDTC, TANDTC và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tới dự và phát biểu chỉ đạo.

CẦN ĐẨY MẠNH, TẠO CHUYỂN BIẾN RÕ RỆT HƠN TRONG CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ THAM NHŨNG Ở CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

CẦN ĐẨY MẠNH, TẠO CHUYỂN BIẾN RÕ RỆT HƠN TRONG CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ THAM NHŨNG Ở CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

06/09/2021 16:47

Tại phiên họp Thường trực mở rộng của Ủy ban Tư pháp vào sáng 06/9, dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga, các đại biểu đã nghe ý kiến nghiên cứu về Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TƯ PHÁP MỞ RỘNG: THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TƯ PHÁP MỞ RỘNG: THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

06/09/2021 12:49

Thực hiện chương trình công tác, sáng 06/9, Ủy ban Tư pháp tổ chức Phiên họp Thường trực mở rộng thẩm tra Báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Kiểm sát năm 2021. Chủ nhiệm Ủy ban Lê Thị Nga chủ trì Phiên họp.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TƯ PHÁP THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TƯ PHÁP THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

07/09/2020 12:09

Sáng ngày 07/9, tiếp tục chương trình phiên họp thường trực Ủy ban mở rộng, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Thường trực Ủy ban Tư pháp họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2020.

Các tin đã đưa: