PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 10 CỦA ỦY BAN TƯ PHÁP

06/09/2023

Sáng 06/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tư pháp tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 10. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chủ trì và điều hành Phiên họp.

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

BỘ TRƯỞNG LÊ THÀNH LONG: BỘ TƯ PHÁP SẼ KIỂM TRA VĂN BẢN KHI CÓ DẤU HIỆU TRÁI PHÁP LUẬT

 Phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Tư pháp.

Tham dự Phiên họp có các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp và các Ủy viên; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ...

Đề cập về Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2023, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa nhấn manh: Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2023 về cơ bản đã bám sát vào các yêu cầu theo đề cương báo cáo của Ủy ban Tư pháp.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa.

Báo cáo đã đánh giá được tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, chỉ ra những mặt đạt được, hạn chế và nguyên nhân của công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2023; đã đưa ra dự báo về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2024 và những kiến nghị cụ thể nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc để nâng cao chất lượng của công tác này; đồng thời triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội trong hoạt động phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Báo cáo cũng thống kê được cụ thể nhiều loại tội phạm, báo cáo cụ thể được kết quả, tiến độ thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp tại Báo cáo thẩm tra năm 2022 và các năm trước, đặc biệt là Báo cáo chuyên đề về tạm đình chỉ điều tra.

Tuy nhiên, mặc dù Báo cáo của Chính phủ đã thống kê được số liệu xử lý vi phạm hành chính của các Bộ, ngành, địa phương nhưng vẫn chưa đánh giá phân tích cụ thể được của từng Bộ, ngành và tổng thể tình hình xử lý vi phạm hành chính trên toàn quốc. Một số nội dung báo cáo còn chưa đầy đủ theo yêu cầu đề cương như: tình hình thực hiện quy định của pháp luật về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can; việc cấp giấy chứng nhận bào chữa cho người bào chữa theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 của cơ quan điều tra...

Các đại biểu tham dự Phiên họp.

Ngoài ra, với một số số liệu các năm trước đã được giải mật, năm nay Chính phủ lại gửi Phụ lục báo cáo dưới dạng tài liệu “Mật", đã gây khó khăn cho công tác thẩm tra.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục thông tin về Phiên họp./.

Bích Lan

Các bài viết khác