PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TƯ PHÁP MỞ RỘNG THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN NĂM 2021

06/09/2021 14:20

Thực hiện chương trình công tác, sáng 06/9, Ủy ban Tư pháp tổ chức Phiên họp Thường trực mở rộng thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2021. Chủ nhiệm Ủy ban Lê Thị Nga chủ trì Phiên họp.

 

Toàn cảnh phiên họp

Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án cho biết, năm 2021, tuy bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự (THADS), Thi hành án hành chính (THAHC) và Thi hành án hình sự (THAHS) cố gắng đạt mục tiêu, chỉ tiêu theo các Nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án được thi hành nghiêm minh, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Cụ thể:

Về công tác THADS, THAHC, Chính phủ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, hoàn thiện thể chế về THADS và nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với hoạt động THADS. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều địa phương trên toàn quốc, diễn biến phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành chức năng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, tăng cường lưu hành văn bản trên môi trường mạng, đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện phương án làm việc linh hoạt, vừa đảm bảo các quy định về phòng chống dịch vừa đảm bảo trình tự, thủ tục luật định nhằm cố gắng hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Kết quả công tác THADS, THAHC cho thấy: số việc thi hành xong đạt 66,22%; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đạt 90% tỷ lệ các vụ việc giải quyết xong; tổ chức, bộ máy cơ quan THADS tiếp tục được kiện toàn, ứng dụng thông tin, cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng…

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác này, cụ thể: Kết quả thi hành về tiền của toàn Hệ thống THADS nói chung và kết quả thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng; thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế vẫn còn thấp hơn so với yêu cầu; vẫn còn trường hợp ra quyết định thi hành án thiếu chính xác phải thu hồi, hủy bỏ; vẫn còn tình trạng vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án, chưa được khắc phục triệt để.

Về công tác THAHS, Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, đơn vị liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan THAHS các cấp trong Công an nhân dân. Ưu tiên các nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành các Dự án, Đề án về xây dựng, cải tạo nâng cấp các công trình giam giữ đã xuống cấp, hư hỏng…

Chính phủ cũng kiến nghị các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn ĐBQH, các ĐBQH tiếp tục quan tâm, tăng cường giám sát theo thẩm quyền đối với công tác THADS, THAHC, THAHS; Xem xét, bổ sung vào Luật THADS quy định để tạo điều kiện rút ngắn thời gian và xử lý có hiệu quả tài sản thi hành án, đặc biệt trong trường hợp thu hồi tiền, tài sản cho ngân sách nhà nước trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tăng cường kiểm sát THADS, THAHC ngay từ giai đoạn thụ lý thi hành án, nhất là công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Phối hợp với cơ quan chức năng kiên quyết lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng trốn tránh, chống đối việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Đỗ Đức Hồng Hà báo cáo thẩm tra

Đưa ra ý kiến thẩm tra tại Phiên họp, Nhóm nghiên cứu- Ủy ban Tư pháp cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong bối cảnh đại dịch toàn cầu Covid- 19, nhưng Chính phủ đã kịp thời đề ra các giải pháp đồng bộ nên các mặt công tác thi hành án dân sự, hành chính, thừa phát lại và thi hành án hình sự cơ bản đều đạt kết quả tốt. Công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên và thu được những kết quả nhất định. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo của Chính phủ cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các mặt công tác này, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, phương hướng và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Cơ bản tán thành những kết quả đạt được trong công tác THADS, THAHC, tuy nhiên, một số ý kiến thẩm tra và đại biểu cũng cho rằng công tác THADS vẫn còn một số hạn chế như: kết quả chung về thi hành án dân sự về tiền giảm 0,75% so với cùng kỳ năm 2020; Vẫn còn nhiều trường hợp ra quyết định thi hành án thiếu chính xác phải thu hồi, hủy bỏ; tình trạng vi phạm trong phân loại, xác minh điều kiện thi hành án, thụ lý đơn yêu cầu thi hành án.. chậm được khắc phục.

Một số ý kiến đại biểu cũng cho rằng, Chính phủ cần phối hợp với các cơ quan hữu quan, bổ sung làm rõ thêm, rà soát, chỉnh lý những số liệu trong báo cáo, Phụ lục báo cáo về THADS, THAHC, THHS, Thừa phát lại.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại phiên họp

Trên cơ sở chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, Thường trực Ủy ban và các đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục có những giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự theo Nghị quyết 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và công tác thi hành án; Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác thi hành án hành chính; chỉ đạo chặt chẽ việc chấp hành án hành chính và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nghĩa vụ thi hành án hành chính để bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người được thi hành án.

Đồng thời, đề nghị Bộ Công an tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an ninh tại các cơ sở giam giữ, cơ sở giam giữ phạm nhân, phối hợp với Bộ Y tế và Chính quyền địa phương kịp thời xử lý nếu dịch bệnh Covid-19 phát sinh; Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn kịp thời giải ngân kinh phí đã được cấp năm 2021 cho việc xây dụng mới, cải tạo, nâng cấp trại giam thuộc Bộ Công an.

Ngoài ra, Thường trực Ủy ban Tư pháp cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân các cấp tăng cường hơn nữa công tác THAHS nói chung và công tác THAHS tại cộng đồng, kịp thời kiến nghị, kháng nghị nhằm giúp các cơ quan THAHS, ca quan được giao một số nhiệm vụ THAHS khắc phục các vi phạm trong công tác này./.

Hồ Hương - Minh Hùng