XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN LUẬT TRÊN CƠ SỞ THỰC TIỄN THI HÀNH LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ.

07/12/2018 11:01

Sáng ngày 07/12, tại nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức Hội thảo khoa học Xây dựng Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá thực hiện Luật trên cơ sở thực tiễn thi hành Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí. TS. Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và PGS.TS Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, đồng chủ trì hội thảo.

CHỦ NHIỆM UỶ BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ KHAI MẠC KỲ HỌP 9, HĐND TỈNH QUẢNG NAM

05/12/2018 08:36

Ngày 04/12 tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam khoá IX đã chính thức khai mạc. Tham dự kỳ họp có Chủ nhiệm uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường.

ỦY BAN TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 25

24/05/2018 07:12

Chiều 24/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 25 thẩm tra chính thức Tờ trình của Chính phủ xử lý một số vấn đề phát sinh trong điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018-2020.

ỦY BAN TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 24

17/05/2018 17:36

Ngày 17/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 24 để chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

ỦY BAN TÀI CHÍNH- NGÂN SÁCH THẨM TRA BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ

17/05/2018 07:20

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 24, chiều 17/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính- Ngân sách thẩm tra báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017 của Chính phủ.

CẦN CÓ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI CHO CHÍNH SÁCH DÂN TỘC MIỀN NÚI

17/05/2018 07:21

Ngày 17/5, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 24 thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017 và tình hình triển khai thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ Y TẾ.

19/04/2018 15:34

Sáng 19/4, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về "việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016" đã có buổi làm việc với Bộ Y tế. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Trưởng đoàn Đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

19/04/2018 17:44

Chiều 19/4, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011- 2016 đã có buổi làm việc với Bộ Giáo dục- Đào tạo. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Nguyễn Đức Hải, Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

18/04/2018 11:30

Triển khai chương trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài (ODA) giai đoạn 2011-2016, sáng 18/4, tại nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải chủ trì, đã có buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

18/04/2018 16:47

Tiếp tục triển khai Chương trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài (ODA) giai đoạn 2011-2016, chiều 18/4, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc.

Các tin đã đưa: