HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QUYẾT TOÁN, KIỂM TOÁN NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIV

18/01/2021 12:00

Triển khai thực hiện kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, kế hoạch hoạt động của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, vừa qua, tại Kiên Giang, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Bùi Đặng Dũng, Tiểu ban Quyết toán, kiểm toán của Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Tiểu ban nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị có sự tham gia của Phó Chủ nhiêm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Hoàng Quang Hàm, đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang Trần Văn Huynh, đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang Châu Quỳnh Giao; đại diện lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, cùng các đại biểu Quốc hội là thành viên Tiểu ban.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe trình bày dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Tiểu ban Quyết toán, kiểm toán nhiệm kỳ 2016-2021, nghe các tham luận của đại diện lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ cùng Tiểu ban Quyết toán, kiểm toán và thảo luận, đánh giá về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các bài học, kiến nghị trong giai đoạn tới trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Tiểu ban như tham mưu xây dựng các báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách về các báo cáo của Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước như báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm, báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cho ý kiến về kết hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước, các báo cáo liên quan đến kế toán, kiểm toán, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và báo cáo tài chính nhà nước. Đánh giá chất lượng hoạt động tham mưu giám sát quyết toán ngân sách nhà nước, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, công tác hạch toán kế toán và thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán; kết quả giám sát thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại hội nghị:

Hội nghị tổng kết hoạt động của Tiểu ban Quyết toán, kiểm toán nhiệm kỳ 2016-2021

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Bùi Đặng Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Hoàng Quang Hàm trình bày dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Tiểu ban

Các đại biểu nghe tham luận của đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính về công tác phối hợp hoạt động thực hiện nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đại diện lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khẳng định qua cơ chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã thúc đẩy, tạo nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Kiểm toán nhà nước, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước ngày càng sát yêu cầu của Quốc hội, nâng cao chất lượng hiệu quả kiểm toán tài chính công, tài sản công

Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đặng Thị Thủy phát biểu tại hội nghị, đánh giá cao công tác phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Tiểu ban Quyết toán, kiểm toán - Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội và Kho bạc Nhà nước

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến chia sẻ với vai trò là thành viên Tiểu ban ghi nhận trong nhiệm kỳ hoạt động của Tiểu ban được triển khai thực hiện sôi nổi, nhiều điểm mới, phát huy hiệu quả

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Trần Văn Lâm ghi nhận các kết quả hoạt động của Tiểu ban trong nhiệm kỳ cho rằng, trong giai đoạn tới cần quan tâm đến việc nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn về tài chính ngân sách cho đại biểu Quốc hội; đồng thời tăng cường hoạt động giải trình tại Ủy ban, nhất là công khai minh bạch tài chính quốc gia

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Lê Văn Quảng chia sẻ, thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc được nâng cấp lên thành phố. Tuy nhiên yêu cầu quản lý đối với chính quyền đô thị đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý, trong đó có quản lý điều hành ngân sách, do đó cần có sự hỗ trợ, giám sát từ các cơ quan trong đó có đại biểu Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Vụ trưởng Vụ Tài chính - Ngân sách, Văn phòng Quốc hội Vũ Tuấn Anh trao đổi về thực tiễn triển khai chức năng, nhiệm của đơn vị trong tham mưu giúp việc cho Tiểu ban nói riêng và Ủy ban Tài chính - Ngân sách nói chung

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Bùi Đặng Dũng phát biểu kết luận hội nghị, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo tổng kết hoạt động của Tiểu ban, hướng đến xây dựng và hoàn thiện báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, ghi nhận các kết quả đạt được đồng thời chỉ ra các tồn tại, hạn chế nguyên nhân, đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong nâng cao hiệu lực thi hành Luật, bảo đảm kỷ luật kỷ cương tài chính quốc gia

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bảo Yến