CHỦ NHIỆM UỶ BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NGUYỄN ĐỨC HẢI TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN TIÊN PHƯỚC

02/12/2019

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 02/12, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam gồm: ông Phan Việt Cường - Trưởng đoàn, ông Phan Thái Bình - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách và ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội có buổi tiếp xúc cử tri huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam thông báo với cử tri huyện Tiên Phước về những kết quả về kinh tế xã hội mà đất nước đạt được trong thời gian qua, đồng thời thông tin về kết quả của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri huyện Tiên Phước bày tỏ vui mừng với những kết quả về kinh tế xã hội đất nước đạt được trong năm 2019. Tuy nhiên cử tri cho rằng, xã hội ngày càng phát triển nhưng khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng. Việc xét duyệt đối tượng chính sách cho người có công với cách mạng, gia đình liệt sỹ, thương binh bệnh binh tại địa phương vẫn còn chậm trễ. Mức hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công còn thấp.

Cử tri cũng cho rằng, hiện nay công tác xây dựng Đảng tại địa phương còn nhiều khó khăn, do Đảng viên đi làm ăn xa bỏ sinh hoạt Đảng. Việc tinh giản biên chế mỗi nơi một cách làm, không có sự thống nhất từ cơ quan Trung ương đến các địa phương.

Cử tri phát biểu ý kiến

Cử tri kiến nghị nhiều nội dung như tăng cường quản lý đối với việc buôn bán, sử dụng ma túy trên địa bàn; công tác quản lý đối với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; tiếp tục chú trọng phát triển giao thông nông thôn nhằm phục vụ phát triển kinh tế địa phương và tạo thuận lợi cho sinh hoạt của bà con trong vùng; cải thiện mạng lưới điện; tăng phụ cấp cho cán bộ chuyên trách như Phó công an và Phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã...

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đã giải trình và tiếp thu các các kiến nghị của cử tri địa phương chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết /.

Hoàng Yến