TẬP HUẤN VỀ THẨM TRA, GIÁM SÁT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHO ĐẠI BIỂU HĐND CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

05/03/2019

Ngày 05/03, tại Cần Thơ, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội phối hợp với Viện KAS tổ chức Hội nghị tập huấn về thẩm tra, giám sát ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và phổ biến Luật Ngân sách nhà nước cho đại biểu Hội đồng nhân dân tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Bùi Đặng Dũng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội thảo

Tham dự hội nghị còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tp.Cần Thơ Trần Quốc Trung, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại địa phương, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Bùi Đặng Dũng cho biết Luật Ngân sách nhà nước là một đạo luật quan trọng trong hệ thống pháp luật tài chính của Việt Nam. Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 đã tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế góp phần củng cố kỷ luật tài chính, tăng cường quản lý ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Bùi Đặng Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Nội dung của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 đã bám sát quy định tại Điều 55 của Hiến pháp năm 2013 đó là: “Ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia , quỹ tài chính nhà nước và các nguồn tài chính công khác do Nhà nước thống nhất quản lý và phải được sử dụng hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, trong đó ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm nhiệm vụ chi của quốc gia. Các khoản thu chi ngân sách nhà nước phải được dự toán và do luật định.”

Luật Ngân sách nhà nước 2015 đã thể hiện sự thống nhất xuyên suốt trong các quy định về chính sách thu, chi ngân sách, định mức phân bổ ngân sách, bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp. Các chế độ, tiêu chuẩn chi ngân sách nhà nước quan trọng của cả nước đều do trung ương ban hành và thực hiện thống nhất.

Mọi khoản thu ngân sách như thuế, lệ phí và phần lớn các khoản phí đều được tập trung vào Kho bạc Nhà nước và do cơ quan có nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đảm nhiệm. Mọi khoản chi ngân sách nhà nước được thực hiện khi có dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Bùi Đặng Dũng chia sẻ, qua thực tế giám sát cho thấy mặc dù Chính phủ nỗ lực tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật nói chung và Luật Ngân sách nhà nước nói riêng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, vận  dụng và thực hiện áp dụng Luật, đặc biệt đối với cơ quan tham mưu, đại biểu dân cử các cấp trong công tác thẩm tra, giám sát ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương. Do đó, thông qua các báo cáo viên là nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực tài chính ngân sách trực tiếp tham gia xây dựng, thẩm tra Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành, hội nghị cung cấp cho các đại biểu nội dung của Luật Ngân sách nhà nước, nội dung thẩm tra, giám sát ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương. Đồng thời, cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu dân cử ở địa phương trong lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Hoan nghênh Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức hội nghị tập huấn tại Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tp.Cần Thơ Trần Quốc Trung cho rằng đây là hội nghị có ý nghĩa thiết thức và hữu ích, giúp đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vừa được cung cấp, cập nhật kiến thức mới; vừa trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác thẩm tra, giám sát ngân sách và thực hiện Luật Ngân sách nhà nước. từ đó nâng cao năng lực cho đại biểu Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân.

Bí thư Thành uỷ - Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ Trần Quốc Trung phát biểu tại hội nghị

Chia sẻ thực tiễn địa phương, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tp.Cần Thơ Trần Quốc Trung cũng cho biết, vai trò của Hội đồng nhân dân ngày càng được nâng cao và thể hiện đúng vị thế là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Công tác thẩm tra, giám sát ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và thực hiện Luật Ngân sách nhà nước của Hội đồng nhân dân các cấp của thành phố được chú trọng và chủ đồng thực hiện đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của thành phố. Thành phố là địa phương duy nhất trong 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long có nguồn thu ngân sách được điều tiết về Trung ương.

Ngoài ra, tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe trình bày tham luận và thảo luận về những nội dung cơ bản của Luật Ngân sách nhà nước 2015, những quy định mới trong quản lý, điều hành; hướng dẫn chi tiết triển khai thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 liên quan đến nhiệm vụ, lĩnh vực của địa phương; vị trí, chức năng, vai trò của ngân sách địa phương và cơ chế phân cấp ngân sách địa phương; hoạt động thẩm tra, giám sát ngân sách nhà nước trong hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và một số lưu ý.

 

 

Bảo Yến