CHỦ NHIỆM UỶ BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ KHAI MẠC KỲ HỌP 9, HĐND TỈNH QUẢNG NAM

05/12/2018

Ngày 04/12 tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam khoá IX đã chính thức khai mạc. Tham dự kỳ họp có Chủ nhiệm uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường.

Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá IX

Đánh giá 3 năm thực hiện phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 177/2015 của HĐND tỉnh (2016 – 2018), tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 68.100 tỷ đồng, tăng 8,11% so với năm 2017. Đưa tổng bình quân 3 năm tăng 13,1%; vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. GRDP bình quân đầu người đạt hơn 61 triệu đồng. Sắp xếp, ổn định dân cư cho 1.860 hộ đồng bào miền núi. Đến cuối năm 2018, có thêm 14 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 86 xã, đạt tỷ lệ 42,15%. Kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư có những chuyển biến tích cực như: tổng vốn đầu tư toàn xã hội vào phát triển hạ tầng đạt 73.000 tỷ đồng trong 3 năm, trung bình mỗi năm tăng 8,4%; 52.000 lao động có việc làm mới, trung bình mỗi năm 17.000 lao động; cấp mới 26 dự án FDI trong năm 2018 với tổng vốn hơn 300 triệu USD.

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Nam khoá IX sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Thông qua việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh trong kỳ họp này, tỉnh Quảng Nam cũng thấy được những hạn chế, nguy cơ còn tồn tại để tiếp tục có hướng phát triển trong thời gian tới như: Áp lực về thu ngân sách khi nguồn thu chính từ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô lại thiếu ổn định; Khó thu hút đầu tư vào nông nghiệp – nông thôn; Vi phạm quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, nông lâm, khoáng sản; Xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường chưa kịp thời; Tồn tại những vi phạm về đất đai…

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Nam khoá IX, các đại biểu cũng sẽ tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung một số Uỷ viên UBND tỉnh, đồng thời tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu./.

Mỹ Phượng - Nguyễn Hùng