THÔNG QUA VIỆC XỬ LÝ ĐỐI VỚI SỐ KINH PHÍ TỔNG CỤC THUẾ ĐÃ TẠM ỨNG ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ TỪ NĂM 2012 TRỞ VỀ TRƯỚC

12/07/2018 09:16

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 25, chiều 11/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xử lý đối với số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2018 CHO TỈNH BÌNH THUẬN

11/07/2018 16:13

Chiều 11/07, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 25, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (vốn ngoài nước) cho tỉnh Bình Thuận. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung thảo luận.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI NGÀY LÀM VIỆC THỨ 2 PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 26 CỦA ỦY BAN TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH

08/07/2018 10:22

Tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 26 của Ủy ban, ngày 4/7, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội tiến hành thẩm tra các nội dung dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường; việc xử lý số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước...

ỦY BAN TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI: TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 26

04/07/2018 11:49

Ngày 3-4/7, tại Hà Nội, để chuẩn bị cho phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội họp Phiên toàn thể lần thứ 26.

95,48% ĐBQH TÁN THÀNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

12/06/2018 10:56

Sáng ngày 12/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 với 95,48% đại biểu Quốc hội tán thành.

ỦY BAN TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 25

24/05/2018 07:12

Chiều 24/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 25 thẩm tra chính thức Tờ trình của Chính phủ xử lý một số vấn đề phát sinh trong điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018-2020.

ỦY BAN TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 24

17/05/2018 17:36

Ngày 17/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 24 để chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

ỦY BAN TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 23

07/03/2018 14:51

Sáng 07/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính - Ngân sách tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 23 để chuẩn bị các báo cáo thẩm tra dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thứ 22.

HỌP THOÀN THỂ UỶ BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

08/12/2017 09:01

Để chuẩn bị các báo cáo thẩm tra trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thứ 18, Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra và cho ý kiến trong ngày 7/12/2017.

Dư 14.259 tỷ đồng là kết quả tích cực trong đầu tư xây dựng cơ bản

20/10/2015 11:10

Chiều 20/10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Thẩm tra về nội dung này, Báo cáo của Uỷ ban Tài Chính- Ngân sách đánh giá, đây là kết quả tích cực trong đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Các tin đã đưa: