PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ NHẤT CỦA ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH

21/07/2021 21:35

Chiều 21/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Uỷ ban Tài Chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường, Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khoá XV đã họp phiên toàn thể lần thứ nhất để triển khai các nội dung công việc tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XV

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, chúc mừng các đại biểu đã được cử tri và Nhân dân cả nước tin tưởng bầu vào Quốc hội khóa XV và tham gia Ủy ban Tài chính – Ngân sách, chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Cường vừa được Quốc hội bầu giữ vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tin tưởng với cơ cấu thành viên hợp lý, đủ năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm, trách nhiệm, Ủy ban Tài chính – Ngân sách nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV là kỳ họp đặc biệt quan trọng. Trong đó, ngoài các nội dung về nhân sự chủ chốt trong bộ máy Nhà nước, Quốc hội sẽ xem xét quyết định các nội dung về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025… Với vai trò là một trong những ủy ban quan trọng của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách phát huy tối đa năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, tích cực thảo luận, đưa ra các báo cáo thẩm tra chất lượng cao nhất, làm căn cứ quan trọng để các vị đại biểu Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các nội dung quan trọng này.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ nhiệm, Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách và các Ủy viên khác của Ủy ban Tài chính – Ngân sách nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Theo đó, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy ban Tài chính – Ngân sách có 42 thành viên gồm Chủ nhiệm Ủy ban; 04 Phó Chủ nhiệm, 05 Ủy viên thường trực, 01 Ủy viên chuyên trách và 31 Ủy viên.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường chúc mừng các đại biểu là thành viên Ủy ban Tài chính -  Ngân sách của Quốc hội khóa XV; bày tỏ kỳ vọng và tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội sẽ kế thừa những kết quả hoạt động của các khóa trước, tiếp tục đổi mới, nâng cao tổ chức và hoạt động trong nhiệm kỳ khóa XV, hoàn thành xuất sắc các chức năng, nhiệm vụ và đóng góp tích cực vào hoạt động của Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn phát biểu tại phiên họp

Cũng trong phiên họp toàn thể đầu tiên, các đại biểu thảo luận về một số nội dung sẽ trình Quốc hội sẽ xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Nhất gồm: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Các nội dung ban hành Nghị quyết riêng của Quốc hội như phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch tài chính 5 năm Quốc gia và kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-20225; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Vân Chi phát biểu tại phiên họp

Kết luận phiên họp, lưu ý yêu cầu về thời gian hoàn thiện các báo cáo trình tại kỳ họp lần này là rất gấp rút, khẩn trương, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường đề nghị cơ quan hữu quan tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu tại phiên họp, đồng thời đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến về các nội dung báo cáo, tích cực tham gia các phiên họp của ủy ban theo kế hoạch để hoàn thiện các báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp lần này, bảo đảm chất lượng, tiến độ./.

Bảo Yến