ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH BẾ MẠC PHIÊN HỌP LẦN THỨ 38

05/10/2019 17:33

Chiều ngày 05/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội bế mạc phiên họp toàn thể lần thứ 38 sau 2 ngày làm việc, hoàn thành chương trình đề ra.

Phiên họp toàn thể lần thứ 38 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách 

Cùng ngày, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 để thực hiện hạng mục bổ sung của một số dự án. Cho ý kiến về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Cho ý kiến về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015; việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia; dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020, trong đó có nội dung bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 vốn ngoài nước cho 02 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

Đối với nội dung thực hiện Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 để thực hiện hạng mục bổ sung của một số dự án, trước đây tại Tờ trình số 535/TTr-CP ngày 13/11/2017, Chính phủ đã đề nghị điều chỉnh vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và 2014-2016 đối với số vốn kế hoạch chưa giải ngân, chưa giao kế hoạch, không có nhu cầu sử dụng và bổ sung cho một số dự án cấp bách về giao thông, thủy lợi. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 về vấn đề này. Đến nay, sau gần 2 năm, Chính phủ báo cáo việc thực hiện và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định một số nội dung điều chỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp

Liên quan đến việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ Khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015, trước đó tại phiên họp thứ 35, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có ý kiến về nội dung này và cho rằng, một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2015. Tuy nhiên, năm 2015 là năm đầu tiên thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) nên không tránh khỏi lúng túng, vướng mắc ở một số địa phương trong việc quản lý và sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Do kinh phí chưa sử dụng hết liên quan đến mua sắm thiết bị y tế và phương tiện vận chuyển người bệnh ở tuyến huyện nhằm góp phần phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Nhân dân các địa phương nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019) để có căn cứ cho việc tháo gỡ khó khăn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thẩm tra chính thức để báo cáo Quốc hội.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải lưu ý các cơ quan trong việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để thẩm tra; đồng thời tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện các báo cáo thẩm tra chính thức các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội tại Kỳ họp tới./.

Bảo Yến