MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 38 CỦA ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

04/10/2019 14:59

Sáng ngày 04/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 38. Theo dự kiến chương trình, phiên họp của Ủy ban kéo dài từ ngày 04 - 05/10.

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, chuẩn bị cho phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Tài chính – Ngân sách tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 38. 

Tại phiên làm việc buổi sáng, Ủy ban Tài chính - Ngân sách thảo luận về Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; báo cáo Kế hoạch kiểm toán năm 2020 và Kết quả công tác năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước.

Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên họp:

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể Ủy ban

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Bùi Đặng Dũng trao đổi về các nội dung tiếp thu, giải trình của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang góp ý về nội dung giải trình, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước, đề nghị bổ sung quy định về thời hiệu và trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại đối với khiếu nại hành vi của thành viên Đoàn Kiểm toán để bảo đảm tính thống nhất giữa các luật

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách Trần Văn Lâm cho rằng cần làm rõ khái niệm cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán là cơ quan, tổ chức, cá nhân mà trong quá trình kiểm toán xác định có liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán và phải được được bổ sung vào kế hoạch kiểm toán

Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Văn Dành lưu ý việc quy định về giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán phải bảo đảm cho doanh nghiệp thực hiện được quyền khiếu nại đối với đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị trong báo cáo kiểm toán

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa báo cáo giải trình một số nội dung liên quan đến dự án Luật; bày tỏ nhất trí với nhiều nội dung như về không bổ sung nhiệm vụ giám định tư pháp của Kiểm toán Nhà nước vào trong luật này, thẩm quyền ban hành văn bản, phòng chống tham nhũng và truy cập dữ liệu điện tử...

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải kết luận nội dung thảo luận./.

Bảo Yến