ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 38

04/10/2019

Sáng ngày 04/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức họp phiên toàn thể lần thứ 38.

Tham gia phiên họp còn có Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan cùng các thành viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách họp phiên toàn thể lần thứ 38

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, thực hiện chương trình công tác năm 2019, chuẩn bị cho phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Tài chính – Ngân sách tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra, cho ý kiến về các nội dung: dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; báo cáo Kế hoạch kiểm toán năm 2020 và Kết quả công tác năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước; dự án Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết 468/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 để thực hiện hạng mục bổ sung của một số dự án; việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015; việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 vốn ngoài nước cho 02 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình cùng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải phát biểu khai mạc phiên họp

Trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu đã thảo luận về Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; báo cáo Kế hoạch Kiểm toán năm 2020 và Kết quả công tác năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó các nội dung tiếp thu, giải trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước về thể chế hóa chủ trương của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-TW; làm rõ khái niệm về cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán là các cơ quan, tổ chức, cá nhân mà kiểm toán viên xác định trong quá trình kiểm toán là có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán; bổ sung quy định việc kiểm tra, đối chiếu các hoạt động có liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán; kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; quyền khiếu nại, khởi kiện trong hoạt động kiểm toán.

Đồng thời, không quy định về nhiệm vụ giám định tư pháp của Kiểm toán nhà nước trong Luật Kiểm toán nhà nước. Bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật và xử lý vi phạm hành chính; bổ sung quy định để thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; quy định về quyền truy cập dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ sở dữ liệu quốc gia.

Ngoài ra, cho ý kiến về Báo cáo Kế hoạch kiểm toán năm 2020 và Kết quả công tác năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước, các đại biểu đánh giá cao tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước và cho rằng cùng với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao chất lượng kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài sản công, tài chính công.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Bùi Đặng Dũng trao đổi về các nội dung tiếp thu, giải trình của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng lưu ý Kiểm toán Nhà nước trong việc làm rõ các khó khăn, vướng mắc dẫn đến việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đạt tỷ lệ thập; xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức cá nhân có sai phạm, góp phần nâng cao tính nghiêm minh trong thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Đối với việc thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020, Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng kiến nghị Kiểm toán Nhà nước có giải pháp nâng cao chất lượng dự báo, khảo sát, thu thập thông tin, bảo đảm việc xây dựng kế hoạch kiểm toát sát với thực tế, hạn chế tối đa tình trạng phải điều chỉnh, cắt, giảm hoặc bổ sung nội dung kiểm toán, tránh làm ảnh hưởng đến kế hoạch kiểm toán đã được ban hành, đồng thời bảo đảm tính chủ động của Kiểm toán Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ./.

Bảo Yến