THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN MỞ RỘNG.

23/04/2021

Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 23/4, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách họp phiên mở rộng để thẩm tra và cho ý kiến về một số nội dung. Phó Chủ tịch Quốc hội - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp.

TRAO NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI

31/07/2020

Chiều ngày 31/7 tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách tổ chức Lễ trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIV cho đồng chí Hoàng Quang Hàm.

ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 46

31/07/2020

Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tháng 8/2020), sáng 31/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 46 để thẩm tra dự thảo Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030).

THẨM TRA BỔ SUNG VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

13/06/2020

Chiều 12/6, tại Hà Nội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã tổ chức phiên họp để thẩm tra Tờ trình số 290/TTr-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế.

ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH TIẾP THU GIẢI TRÌNH CHỈNH LÝ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA UBTVQH VỀ NGUYÊN TẮC TIÊU CHÍ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

28/05/2020

Thực hiện kết luận phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 28/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức phiên họp tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

14/05/2020

Chiều ngày 14/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Hữu Quang, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội họp mở rộng để thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế nhập cá nhân.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NSNN GIAI ĐOẠN 2021-2025

14/05/2020

Chiều 14/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN MỞ RỘNG

17/04/2020

Để chuẩn bị báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 44 (tháng 4/2020), ngày 17/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội họp phiên mở rộng để cho ý kiến thẩm tra một số nội dung.

ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 43

06/03/2020

Chuẩn bị cho phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng ngày 06/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính –Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính – Ngân sách họp phiên toàn thể lần thứ 43.

ỦY BAN TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 42

06/02/2020

Sáng ngày 06/02, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách họp phiên toàn thể lần thứ 42 thẩm tra Dự thảo Nghị định hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul và việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí đảm bảo hoạt động đối với Tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2019, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đức Hải,

Các tin đã đưa: