Luật kế toán cần đảm bảo yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

22/05/2015 17:42

Chiều 22/5, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán.

Siết chặt kỷ cương thu, chi

29/05/2014 14:00

Chiều 29-5, các đại biểu Quốc hội làm việc tập trung tại Hội trường để thảo luận về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012. Đại đa số các đại biểu đều nhất trí với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đánh giá: Về cơ bản các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác hạch toán, kế toán thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN), thực hiện khóa sổ và lập báo cáo quyết toán, thẩm định, phê duyệt quyết toán theo đúng quy định của Luật NSNN.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội tổ chức Hội thảo về Dự án Luật Dự trữ quốc gia

24/02/2014 15:00

Sáng 24/2, dưới sự chủ trì của lãnh đạo Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội và Bộ Tài chính, hội thảo "Đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật về Dự trữ Quốc gia và đề xuất, kiến nghị" đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội thảo là tiền đề quan trọng để tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất và kiến nghị của các vị đại biểu về chính sách, pháp luật về Dự trữ Quốc gia phục vụ cho Dự thảo Luật Dự trữ Quốc gia trước khi chính thức trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới.

Các tin đã đưa: