Bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân - các khoản thu phải minh bạch

10/08/2015 10:04

Sáng 10/8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 40, Ủy ban Thường vụ Quốc cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật phí, lệ phí. Danh mục phí, lệ phí là vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận.

Quốc hội thông qua Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

25/06/2015 10:51

Sáng 25/6, với 89,47% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi).

Quốc hội thông qua Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi)

24/06/2015 14:56

Sáng 24/6, với 87,85% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

Một số khoản phí, lệ phí không phù hợp với thực tiễn

18/06/2015 10:48

Sáng 18/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật phí, lệ phí. Nhiều đại biểu cho rằng, cần rà soát, lắng nghe ý kiến người dân, chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở, để tiếp thu bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí không hợp lý.

Khắc phục lạm thu, tận thu, phí chồng phí

18/06/2015 10:48

Tại phiên thảo luận về dự án Luật phí, lệ phí sáng 18/6, nhiều đại biểu đề nghị phí và lệ phí không được chồng thuế, nếu người dân đã trả một lần dịch vụ nào đó ở nghĩa vụ thuế thì không nên trả thêm một lần nữa dưới danh nghĩa là phí.

Quy định đối với dịch vụ hành nghề kế toán còn nhiều điều chưa hợp lý

11/06/2015 10:47

Chiều 10/6, thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kế toán, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định về hành nghề dịch vụ kế toán của dự thảo luật chưa phù hợp với thực tế.

Công khai, giám sát để ngân sách minh bạch hơn

02/06/2015 10:47

Sáng 2/6, thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), công khai, giám sát để ngân sách minh bạch là yêu cầu được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm cho ý kiến.

Minh bạch hơn quyền và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong lồng ghép ngân sách

02/06/2015 10:51

Sáng 2/6, tiếp tục trương chình làm việc tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã nghe Báo cáo giải trình, chỉnh lý tiếp thu và thảo luận Dự thảo Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi). Đa số các ý kiến các đại biểu đề nghị cần khắc phục tính lồng ghép của các cấp ngân sách để giải quyết dứt điểm những tồn tại trong quản lý ngân sách nhà nước.

Thu hẹp và quản lý chặt chẽ quỹ ngoài ngân sách nhà nước

02/06/2015 10:52

Sáng 2/6, tiếp tục trương chình làm việc, Quốc hội đã nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý và thảo luận Dự án luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi). Đa số ý kiến của các đại biểu cho rằng cần thu hẹp các quỹ, quản lý chặt chẽ hơn, bảo đảm sự tập trung của ngân sách nhà nước.

Chính phủ cần quy định chi tiết các khoản phí, lệ phí

26/05/2015 15:20

Sáng 26/6, tiếp tục làm việc tại hội trường, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật phí, lệ phí. Thẩm tra về dự án Luật này, Ủy ban Tài chính, ngân sách đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu, bổ sung vào Dự thảo Luật quy định chi tiết các khoản phí, lệ phí, phân loại theo nhóm, ngành cụ thể.

Các tin đã đưa: