LÀM RÕ TÁC ĐỘNG, PHẢN ỨNG CỦA XÃ HỘI KHI TĂNG THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

05/07/2018 11:56

Sáng 04/7, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 26, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội thẩm tra về dự án Nghị quyết về thuế bảo vệ môi trường.

ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BẢO ĐẢM TIẾP CẬN DẦN VỚI MỨC ĐỘ GÂY Ô NHIỄM CỦA HÀNG HÓA

04/07/2018 09:44

Sáng 4/7, tại phiên họp toàn thể lần thứ 26 của Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội thẩm tra về dự án Nghị quyết về thuế bảo vệ môi trường, nhiều đại biểu bày tỏ tán thành với việc tăng mức thuế bảo vệ môi trường, đặc biệt đối với những mặt hàng gây ô nhiễm nghiêm trọng khi sử dụng.

CẦN SỬA ĐỔI LUẬT QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP

30/03/2018 11:44

Tại Hội thảo “Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và những thách thức trong quá trình thực hiện” do Đoàn Điám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản NN tại DN và CP hoá DNNN giai đoạn 2011 – 2016 tổ chức vào ngày 30/3, nhiều đại biểu đã đề xuất cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý trong quá trình thực hiện CP hoá NN, trong đó có việc sửa đổi Luật Quản lý sử dụng vốn NN đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN.

CỦNG CỐ NGUỒN THU NỘI ĐỊA – MỘT SỐ LỰA CHỌN CHO VIỆT NAM

23/03/2018 15:57

Sáng 23/03, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức buổi tọa đàm “Củng cố nguồn thu nội địa – Một số lựa chọn cho Việt Nam”.

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT CHI TIÊU THUẾ GÓP PHẦN THỰC HIỆN CẢI CÁCH THUẾ

23/03/2018 19:28

Sáng 23/03, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Củng cố nguồn thu nội địa – Một số lựa chọn cho Việt Nam" để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực cải cách thuế, quản lý nguồn thu hiệu quả.

ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KINH TẾ ĐẶC BIỆT

08/03/2018 15:52

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp toàn thể lần thứ 23, sáng 07/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã cho ý kiến về dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt liên quan đến các nội dung như các chính sách ưu đãi đầu tư, thuế, ngân sách.

ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI: THÚC ĐẨY TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT TÀI CHÍNH

15/02/2018 20:49

Năm 2017, cử tri và nhân dân cả nước thấy rõ được tinh thần tiên quyết của Quốc hội trong việc yêu cầu Chính phủ tuân thủ nguyên tắc và kỷ luật tài chính. Điều này thể hiện rất rõ trong các báo cáo thẩm tra của Ủy ban trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với những vấn đề liên quan đến phân bổ, sử dụng vốn ngân sách và sử dụng nguồn vốn vay. ...

Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)

21/10/2015 11:09

Sáng 21/10, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Bảo đảm đủ chế tài xử lý đối với các hành vi nghiêm cấm trong hành nghề kế toán

21/10/2015 11:11

Sáng 21/10, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật kế toán (sửa đổi). Nguyên tắc kế toán, dịch vụ hành nghề kế toán, chuẩn mực kế toán, các hành vi nghiêm cấm trong kế toán… là các nội dung được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến.

Bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân - các khoản thu phải minh bạch

10/08/2015 10:04

Sáng 10/8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 40, Ủy ban Thường vụ Quốc cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật phí, lệ phí. Danh mục phí, lệ phí là vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận.

Các tin đã đưa: