ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

19/02/2019 08:09

Ngày 15/02, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ 31 thẩm tra về một số vấn đề lớn của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI)

19/02/2019 08:19

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 31, chiều 15/2, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội thẩm tra về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN LUẬT TRÊN CƠ SỞ THỰC TIỄN THI HÀNH LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ

07/12/2018 14:33

Sáng ngày 07/12, tại nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức Hội thảo khoa học Xây dựng Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá thực hiện Luật trên cơ sở thực tiễn thi hành Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí. TS. Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và PGS.TS Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, đồng chủ trì hội thảo.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI THẢO XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN LUẬT

07/12/2018 11:03

Triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học đề tài cấp Bộ, sáng ngày 07/12, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức Hội thảo khoa học Xây dựng bộ tiêu chí giám sát, đánh giá thực hiện Luật trên cơ sở thực tiễn thi hành Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí. TS.Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội và PGS.TS Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, đồng chủ trì hội thảo.

TẬP TRUNG SỬA ĐỔI NHỮNG NỘI DUNG CẦN THIẾT CẤP BÁCH TRONG LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

20/10/2018 07:45

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ thảo luận lần đầu về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT TÀI KHÓA VÀ NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

08/09/2018 08:16

Ngày 7-8/9, tại Vĩnh Phúc, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác giám sát tài khóa và ngân sách của Quốc hội: Kinh nghiệm quốc tế và kế hoạch hoạt động tại Việt Nam”. Chủ nhiệm Ủy bàn Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải chủ trì hội thảo.

DỰ THẢO LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI) BỔ SUNG NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI

31/08/2018 08:53

Theo chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 dự kiến diễn ra vào tháng 10/2018 và thông qua tại kỳ họp tháng 5/2019. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm đáp ứng được yêu cầu cải cách thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, cũng như yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế hiện nay.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG (SỬA ĐỔI)

29/08/2018 08:25

Sáng 28/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung đồng chủ trì Hội thảo.

ỦY BAN TÀI CHÍNH- NGÂN SÁCH TỔ CHỨC HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI)

29/08/2018 08:41

Ngày 29/8, tại Tp.Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG (SỬA ĐỔI)

28/08/2018 15:45

Sáng 28/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Các tin đã đưa: