MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG (SỬA ĐỔI)

29/08/2018 08:25

Sáng 28/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung đồng chủ trì Hội thảo.

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Việc Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công đã tạo ra bước tiến mới của hệ thống pháp luật để điều chỉnh toàn bộ quá trình đầu tư công gắn với yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Luật Đầu tư công còn những bất cập, hạn chế, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn. Từ thực tế đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 57/2018/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, trong đó dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đầu tư công sẽ được trình Quôc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 6, dự kiến thông qua vào kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Đến nay, Chính phủ đang trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật để trình Quốc hội.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, để có thêm thông tin trong quá trình thẩm tra dự án Luật này, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý và đại biểu Quốc hội về những vấn đề tồn tại hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật và đề xuất các giải pháp để sửa đổi Luật đầu tư công.

Cổng thông tin điện tử Quốc hội xin giới thiệu một số hình ảnh tại hội thảo:

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải phát biểu tại hội thảo

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung trao đổi về định hướng, nội dung sửa đổi Luật Đầu tư công

Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính trao đổi một số vướng mắc của Luật Đầu tư công ảnh hưởng đến triển khai thực hiện, quản lý, thanh toán vốn và kiến nghị sửa đổi

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh Lương Quang Thành chia sẻ thực tiễn triển khai thực của địa phương trong lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kiến nghị 

Chủ trì hội thảo tiếp thu ý kiến trao đổi, góp ý của các đại biểu 

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam chia sẻ những vướng mắc của địa phương trong thực hiện Luật Đầu tư công, khẳng định sự cần thiết phải sửa đổi một số điều của Luật để phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương hơn nữa

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Đinh Chung Phụng bày tỏ tán thành với sự cần thiết, phạm vi sửa đổi và nhóm chính sách cơ bản của dự thảo luật

Quyền vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính Trịnh Nam Tuấn góp ý sửa đổi một số nội dung cụ thể của của Luật như khái niệm nguồn vốn đầu tư công, quy trình thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công, thủ tục thẩm định nguồn vốn, thời hạn giải ngân, điều chỉnh kế hoạch vốn...

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc bày tỏ băn khoăn khi Luật Đầu tư công mới được triển khai thi hành trên thực tiễn khoảng 2 năm mà đã phải sửa đổi, bổ sung toàn diện

Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Nhật cho biết Bộ Giao thông- Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch- Đầu tư để xử lý những vướng mắc hiện nay cũng như phối hợp trong quá trình soạn thảo luật

Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang cho rằng cần có nhìn nhận toàn diện những vướng mắc nào xuất phát từ luật, vướng mắc nào do tổ chức triển khai để xác định phạm vi sửa đổi của Luật

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận hội thảo

Bảo Yến