ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẤU THẦU (SỬA ĐỔI)

29/12/2022 21:15

Chiều 29/12 tại Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương chủ trì Hội thảo.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT GIÁ (SỬA ĐỔI) VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU TIẾT GIÁ

26/08/2022 18:56

Sáng 26/8, tại Đà Nẵng, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến dự thảo luật giá (sửa đổi) về công tác quản lý, điều tiết giá. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và chỉ đạo hội thảo. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường chủ trì hội thảo.

ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT ĐẤU THẦU (SỬA ĐỔI)

26/08/2022 08:54

Ngày 25/8, tại Đà Nẵng, Ủy ban Tài chính, Ngân sách tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH HỌP TIẾP THU CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

27/08/2019 14:57

Ngày 27/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội phối hợp với Kiểm toán Nhà nước họp giải trình, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước.

NỘI LUẬT HÓA CAM KẾT QUỐC TẾ GIỮA CÁC NƯỚC ASEAN

27/08/2019 19:24

Theo dự kiến nội dung Phiên họp thứ 37 (tháng 9/2019), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị định này.

XỬ LÝ TIỀN NỢ THUẾ KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG THU

23/08/2019 16:59

Sáng ngày 23/8, tại tỉnh Ninh Bình, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức hội thảo Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

26/04/2019 16:37

Ngày 26/4, tại Đà Nẵng, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Bùi Đặng Dũng chủ trì Hội thảo.

GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH BẢO ĐẢM HIỂU QUẢ ĐẦU TƯ

02/04/2019 15:40

Chuẩn bị các nội dung tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi), sáng ngày 01/4, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đã họp, thảo luận về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT CHỨNG KHOÁN (SỬA ĐỔI)

02/04/2019 07:50

Chiều ngày 02/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế tổ chức phiên họp thường trực mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

HỘI THẢO GÓP Ý VỀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI) VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT XỬ LÝ NỢ THUẾ

01/03/2019 09:23

Ngày 28/02 và 01/3, tại Quảng Ninh, Ủy ban Tài chính - Ngân sách phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo góp ý về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết xử lý nợ thuế.

Các tin đã đưa: