Ủy ban Tài chính, Ngân sách
 • Chủ nhiệm
  • Ông Lê Quang Mạnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
 • Phó Chủ nhiệm
  • Nguyễn Vân Chi Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Séc.
  • Nguyễn Thị Phú Hà Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ.
  • Vũ Thị Lưu Mai Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Thụy Sĩ.
  • Phạm Thuý Chinh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam; Phó Chủ tịch Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - các nước ASEAN
  • Ông Nguyễn Hữu Toàn Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Tài chính, Ngân sách; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.
 • Các Ủy viên Thường trực
  • Ông Vũ Tuấn Anh Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội; Phó Bí thư Chi bộ; Ủy viên Ban Thư ký của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ucraina.
  • Ông Lê Hoàng Anh Ủy viên thường trực Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban chính sách - pháp luật Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Kiểm tra Ủy ban Olympic Việt Nam; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Thụy Điển.
  • Ông Trần Văn Lâm Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ.
  • Ông Lê Minh Nam Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Bungary.
  • Ông Lê Thanh Vân Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – EP.
 • Các Ủy viên
  • Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương
  • Ông Nguyễn Thành Trung Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Rumani