Ủy ban Tài chính, Ngân sách
 • Chủ nhiệm
  • Ông Nguyễn Phú Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Anh.
 • Phó Chủ nhiệm
  • Nguyễn Vân Chi Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Séc.
  • Nguyễn Thị Phú Hà Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ.
  • Vũ Thị Lưu Mai Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Thụy Sĩ.
  • Phạm Thuý Chinh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam; Phó Chủ tịch Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - các nước ASEAN
  • Ông Nguyễn Hữu Toàn Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Tài chính, Ngân sách; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.
 • Các Ủy viên Thường trực
  • Ông Vũ Tuấn Anh Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội; Phó Bí thư Chi bộ; Ủy viên Ban Thư ký của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ucraina.
  • Ông Lê Hoàng Anh Ủy viên thường trực Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban chính sách - pháp luật Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Kiểm tra Ủy ban Olympic Việt Nam; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Thụy Điển.
  • Ông Trần Văn Lâm Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ.
  • Ông Lê Minh Nam Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Bungary.
  • Ông Lê Thanh Vân Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – EP.
 • Các Ủy viên
  • Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương
  • Ông Nguyễn Thành Trung Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Rumani