Ủy ban Tài chính, Ngân sách
 • Các Phó Chủ nhiệm chuyên trách
  • Ông Bùi Đặng Dũng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Chilê
  • Ông Hoàng Quang Hàm Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Iran
  • Ông Đinh Văn Nhã Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ucraina
  • Ông Nguyễn Hữu Quang Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Niu Dilân
  • Ông Nguyễn Hữu Toàn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Palextin
 • Các Ủy viên Thường trực
  • Nguyễn Vân Chi Ủy viên thường trực Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Adécbaigian
  • Ông Trần Quang Chiểu Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ
  • Vũ Thị Lưu Mai Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam -Séc
  • Ông Lê Thanh Vân Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ba Lan
 • Các Ủy viên
  • Ông Lê Chiêm Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương,Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
  • Ông Nguyễn Nhân Chiến Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội
  • Ông Ngô Hồng Chiều Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.
  • Ông Lê Viết Chữ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐB tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.
  • Ông Vũ Xuân Cường Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
  • Ông Hoàng Văn Cường Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội
  • Ông Nguyễn Văn Dành Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tân Uyên, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
  • Ông Nguyễn Hồng Diên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
  • Ông Hà Sỹ Đồng Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội
  • Ông Mai Hồng Hải Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội
  • Ông Đỗ Trọng Hưng Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.
  • Ông Lê Minh Khái Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội
  • Ông Đặng Quốc Khánh Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang
  • Ông Trần Văn Lâm Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
  • Ông Chẩu Văn Lâm Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
  • Hoàng Thị Thúy Lan Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội
  • Ông Nguyễn Văn Lợi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
  • Ông Y Biêr Niê Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
  • Ông Trần Đăng Ninh Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.
  • Ông Bùi Văn Phương Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
  • Ông Trần Văn Sơn Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Trưởng đoàn ĐBQH Tỉnh Điện Biên, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.
  • Ông Đỗ Tiến Sỹ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
  • Ông Nguyễn Chí Tài Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
  • Nguyễn Thị Quyết Tâm Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
  • Hà Thị Minh Tâm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
  • Ông Huỳnh Thanh Tạo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.
  • Ông Nguyễn Dương Thái Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
  • Ông Trần Sỹ Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
  • Ông Lê Kim Toàn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
  • Ông Cao Văn Trọng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
  • Nguyễn Kim Tuyến Quyền Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
  • Ông Triệu Tài Vinh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
  • Nguyễn Thị Yến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội