ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ THỰC HIỆN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH TẠI CẦN THƠ

25/06/2019 09:40

Chiều ngày 24/6, Đoàn giám sát " Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2018 " do ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên đã có buổi làm việc UBND thành phố Cần Thơ.

THẨM TRA SƠ BỘ KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2018

01/04/2019 15:49

Chiều ngày 01/4, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đã có phiên họp cho ý kiến thẩm tra sơ bộ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Đây là nội dung sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 33 tới.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI GIÁM SÁT QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

27/03/2019 13:49

Sáng ngày 27/03, tiếp tục chương trình giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

27/03/2019 13:55

Sáng ngày 27/3, tiếp tục chương trình giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quỹ Bảo vệ môi trường.

LÀM RÕ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ QUỸ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

26/03/2019 07:48

Tại buổi làm việc của Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2013-2018” với Bộ Khoa học và Công nghệ, Đoàn giám sát cho rằng cần làm rõ định hướng phát triển của Quỹ phát triển công nghệ quốc gia và Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia nhằm phát huy hiệu quả hoạt động.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI.

26/03/2019 15:12

Sáng 26/3, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải về Quỹ Bảo trì đường bộ.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

25/03/2019 14:39

Tiếp tục chương trình giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”, sáng ngày 25/3, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia và Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

GIÁM SÁT QUỸ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VÀ QUỸ HỖ TRỢ NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS

25/03/2019 07:38

Chiều 25/3, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc với Bộ Y tế về Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá và Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

22/03/2019 12:24

Tiếp tục chương trình giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”, sáng ngày 22/3, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG

22/03/2019 12:27

Tiếp tục chương trình giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”, sáng 22/3, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Các tin đã đưa: