PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 8 CỦA ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH

24/08/2022 11:44

Sáng 24/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội họp phiên toàn thể lần 8 thẩm tra việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Chính phủ chịu trách nhiệm về sự cần thiết, hiệu quả của điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn

Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn phải tuân thủ đúng quy định pháp luật

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chình – Ngân sách Nguyễn Phú Cường chủ trì phiên họp. Cùng dự phiên họp có các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên thường trực, Ủy viên Ủy ban Tài chình – Ngân sách; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội; đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan hữu quan.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách họp phiên toàn thể lần thứ 8

Trình bày báo cáo về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, căn cứ quy định của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về toàn bộ danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình. Trong đó có 94 nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của Chương trình để Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn; 169 dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định (là các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo danh mục và mức vốn hoặc đang chờ được cấp có thẩm quyền phân cấp để Thủ tướng Chính phủ thông báo danh mục và mức vốn). Sau khi các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn, Chính phủ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn.

Ngoài ra, trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, kết quả phân bổ và nhu cầu bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022; căn cứ Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 43/2022/QH15, cùng với cam kết của các bộ ngành, địa phương giải ngân hết toàn bộ số vốn được bổ và số vốn được giao đầu năm trong niên độ ngân sách 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện các nhiệm vụ, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bổ sung vốn cho 04 nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và bổ sung vốn cho Bộ Giao thông vận tải để thanh toán cho dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trình bày báo cáo tại phiên họp

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đều cơ bản nhất trí với sự cần thiết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự toán vốn đầu tư công năm 2022 đối với dự án sử dụng vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 và bổ sung vốn cho các dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm mục đích “điều hòa” giữa nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm đúng thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Bên cạnh đó cũng có ý kiến bày tỏ lo ngại khi Nghị quyết số 43/2022/QH15 được Quốc hội thông qua từ ngày 11/1/2022 tại Kỳ họp bất thưởng lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XV, đến nay, sau 8 tháng, Chính phủ mới trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội danh mục các dự án là rất chậm, làm giảm hiệu quả, ý nghĩa của Chương trình. Do đó, đề nghị Chính phủ báo cáo rõ nguyên nhân chậm; đồng thời nêu rõ các giải pháp để bảo đảm việc thực hiện được mục tiêu Chương trình và hoàn thành việc giải ngân trong năm 2022 và 2023.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn trao đổi về ý kiến ban đầu của Thường trực Ủy ban

Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Thanh Vân nhấn mạnh Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội được ban hành trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội đòi hỏi phải có gói chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ cho thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn. Do đó các dự án trình lần này phải đảm đảm đúng nguyên tắc mà Nghị quyết số 43/2022/QH15 đề ra đó là ưu tiên cho dự án công trình trọng điểm quốc gia, dự án có khả năng hoàn thành nhưng chưa bố trí kịp vốn; đối với các dự án khác phải đảm bảo các tiêu chí về tính cấp thiết, quan trọng, có tác động lan tỏa, có khả năng giải ngân nhanh, hấp thụ vốn ngay, phù hợp với quy hoạch và khả năng cân đối vốn.

Có cùng quan điểm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai cũng cho rằng việc phân bổ, bố trí vốn cho các dự án thuộc Chương trình phải tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc và tiêu chỉ quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15. Đồng thời cho biết thêm, qua giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho thấy thực trạng bố trí vốn nơi thừa, nơi thiếu và có lĩnh vực triền miên giải ngân chậm. Vì vậy việc điều hòa nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là rất cần thiết. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng cho rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần ban hanh Nghị quyết về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022, trong đó xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân, khống chế tiến độ thực hiện.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, bối cảnh Quốc hội ban hành Nghị quyết 43/2022/QH15 với bối cảnh hiện nay đã có nhiều thay đổi. Nếu như tại thời điểm ban hành Nghị quyết chủ yếu là tác động của đại dịch COVID-19 đến tình hình kinh tế - xã hội. Thời điểm hiện nay tình hình thế giới nhiều biến động, xung đột địa chính trị, giá cả nhiên liệu, nguyên vật liệu, tình hình thu ngân sách cũng đã có sự thay đổi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp

Chia sẻ với những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ trình danh mục dự án của Chính phủ và các cơ quan, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị báo cáo làm rõ những vướng mắc trong thực hiện thời gian qua; rà soát, đánh giá hiệu quả một số giải pháp đã áp dụng như cấp bù lãi suất, các khoản ứng…Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị việc phân bổ vốn cần tập trung cho các công trình trọng điểm, cấp bách và chừng mức nhất định nghiên cứu bổ sung vốn cho dự án phù hợp với tình hình mới.

Kết luận nội dung làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường đề nghị các cơ quan bám sát thẩm quyền được xác định trong Nghị quyết của Quốc hội hoàn thiện các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp tục rà soát các dự án bảo đảm các yêu cầu hồ sơ thủ tục; đồng thời nhấn mạnh áp lực bố trí vốn cho năm tiếp theo là rất lớn nên cần đôn đốc các cơ quan, địa phương tiến hành nhanh chóng, khả thi, đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường kết luận nội dung làm việc

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn còn lại chưa phân bổ cho các dự án đã đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 52 của Luật Đầu tư công.

Một số hình ảnh tại phiên họp:

Toàn cảnh phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu tại phiên họp

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn

Các đại biểu tham dự phiên họp

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Vân Chi

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Thị Phú Hà

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách Tp.Hà Nội, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách Phạm Thị Thanh Mai

 Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách Tp.Đà Nẵng, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách Trần Chí Cường.

Bảo Yến - Phạm Thắng