ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI TỈNH GIA LAI VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2016-2021

25/07/2022 18:06

Sáng ngày 25/07, Đoàn công tác số 2 của Đoàn giám sát của Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân Sách Nguyễn Phú Cường làm Trưởng đoàn đã làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021.

 

   

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt; Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai Hồ Phước Thành cùng lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Theo báo cáo, giai đoạn 2016 - 2021, tỉnh Gia Lai đã kịp thời quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo đó, tỉnh đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản để cụ thể hóa Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của Trung ương; công tác sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và công tác sắp xếp các đơn vị hành chính. Đồng thời, tiến hành đơn giản hóa thủ tục, đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang môi trường điện tử trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Công tác tiết kiệm, chống lãng phí trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán quản lý, sử dụng kinh phí trong ngân sách nhà nước được chú trọng….

Bên cạnh đó, giai đoạn 2016 - 2021, các ngành chức năng của tỉnh đã tham mưu cắt giảm, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trên 4.368 tỷ đồng…. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn, vướng mắc nhất định liên quan đến một số lĩnh vực. Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng đã có 20 đề xuất kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm tạo điều kiện để địa phương thực hiện có hiện quả hơn.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường kết luận buổi làm việc

Tại hội nghị, Đoàn giám sát đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đồng thời lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của tỉnh về những vướng mắc bất cập của chính sách, pháp luật liên quan, nhất là về Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu kết luận, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường đề nghị tỉnh Gia Lai rút kinh nghiệm những hạn chế đã được Đoàn giám sát chỉ ra như việc quản lý, khai thác sử dụng đất đai; công tác đền bù giải phóng mặt bằng; số lượng dự án chưa được triển khai và xử lý các dự án treo; việc sử dụng tài nguyên rừng, khoáng sản. Đồng thời, yêu cầu tỉnh cần làm rõ những tồn tại khó khăn trong quá trình thực hiện, đề xuất những giải pháp cụ thể trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực nhà nước khác để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đoàn giám sát sẽ tổng hợp đầy đủ những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Gia Lai để báo cáo Quốc hội, trình Chính phủ, nhằm tạo điều kiện cho địa phương khắc phục những tồn tại hạn chế, triển khai thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới./.

Kim Liên