ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH QUẢNG NINH

14/04/2021 16:02

Sáng 14/4, Đoàn Giám sát của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội Bùi Đặng Dũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về một số nội dung liên quan đến công tác thực hiện dự toán NSNN, kế hoạch đầu tư công trung hạn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo với Đoàn Giám sát những định hướng lớn của tỉnh trong phát triển KT-XH để tạo nguồn thu NSNN bền vững trong giai đoạn tới

Làm việc với Đoàn Giám sát có đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh đã báo cáo, làm rõ với Đoàn Giám sát 5 nội dung chính, gồm: Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2019; đánh giá công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2021; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Đối với tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2019, tổng thu NSNN đạt trên 46.000 tỷ đồng (bằng 118% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 111% dự toán HĐND tỉnh giao); chi ngân sách địa phương đạt gần 26.000 tỷ đồng (bằng 110% dự toán Trung ương giao, bằng 99% dự toán HĐND tỉnh giao). Năm 2021, theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu thu NSNN đạt 51.000 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương đạt trên 32.000 tỷ đồng. Việc giao dự toán đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, năm 2020 tỉnh đã chủ động sử dụng linh hoạt, lồng ghép triển khai các nhiệm vụ trong dự toán đầu năm; nâng cao quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt công tác chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, xử lý ô nhiễm môi trường; xử lý kịp thời những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, kiểm toán…

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, tính đến hết năm 2020, kế hoạch sau điều hòa bổ sung là 40.206 tỷ đồng, số còn chuyển nguồn là gần 2.500 tỷ đồng; tỉnh đã giải ngân đạt trên 36.000 tỷ đồng (đạt gần 91%). Nguyên nhân chủ yếu phải chuyển nguồn do tỉnh đang tập trung nguồn lực cho công tác GPMB các dự án động lực của tỉnh.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2021, nguồn lực tập trung cho đầu tư về cơ bản đã đảm bảo cho các nhiệm vụ chi, nhất là đối với các dự án quan trọng và động lực. Tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân được cải thiện hơn so với cùng kỳ, tính đến hết tháng 3/2021, tỉnh đã giải ngân đạt gần 3.000 tỷ đồng (bằng 16% kế hoạch). Dự kiến đến hết tháng 6, giải ngân đạt 50% và phấn đấu đến hết tháng 9, giải ngân 100% vốn đầu tư công giao đầu năm.

Đồng chí Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính  - Ngân sách Quốc hội, đánh giá năng lực điều hành thu, chi NSNN của tỉnh

Các đại biểu cũng làm rõ thêm một số nội dung theo yêu cầu của Đoàn Giám sát liên quan đến 24 nhóm vấn đề, trong đó tập trung vào các nội dung, như: Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản; số kết dư ngân sách địa phương; tình hình phân bổ vốn đầu tư công; quy mô cũng như cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Tăng cường điều hành thu, chi ngân sách, Ban Chỉ đạo Chống thất thu ngân sách…

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã phân tích rõ hơn kết quả công tác điều hành, thu, chi ngân sách của tỉnh, những giải pháp trong triển khai đầu tư công và những định hướng lớn của tỉnh trong phát triển KT-XH để tạo nguồn thu NSNN bền vững trong giai đoạn tới. Đồng thời đề nghị Đoàn Giám sát có kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn cho Quảng Ninh trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; đồng ý giao cho tỉnh bố trí vốn ngân sách tỉnh để thanh toán cho các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách Trung ương; tham mưu hoàn trả cho Quảng Ninh số còn lại là trên 142 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh ứng cho ngân sách Trung ương để TP Hải Phòng bồi thường GPMB dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức BOT; phân cấp cho địa phương được sử dụng phần dư của cải cách tiền lương để triển khai các nhiệm vụ cấp bách của địa phương; sớm ký hiệp định vay lại Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, vốn vay World Bank để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn ODA kế hoạch năm 2021.

Sau khi nghe báo cáo và phần làm rõ thêm của tỉnh, đồng chí Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, khẳng định: Với 1 chủ đề làm việc đưa ra rất nhiều nội dung, bao trùm ở nhiều lĩnh vực nhưng Quảng Ninh đã chuẩn bị các nội dung rất đầy đủ, chi tiết, giúp Đoàn Giám sát nhanh chóng nắm bắt tình hình của tỉnh. Điều này đã phản ánh rõ nét năng lực điều hành của tỉnh rất chất lượng, bài bản và hiệu quả. Bên cạnh đó, những đổi mới, kinh nghiệm của tỉnh trong công tác quản lý NSNN, đầu tư công là những thông tin rất bổ ích và là thực tiễn quan trọng để Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội nghiên cứu báo cáo, tham mưu Quốc hội, Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và mỗi địa phương.

Đồng chí Bùi Đặng Dũng đề nghị Quảng Ninh tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách năm 2021 và những năm tiếp theo. Đối với những kiến nghị của tỉnh, Đoàn Giám sát sẽ nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Quốc hội, Chính phủ xem xét, giải quyết./.

(Theo Báo Quảng Ninh)

Các bài viết khác