ĐOÀN GIÁM SÁT UỶ BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC TẠI NINH BÌNH

17/03/2021 08:58

Ngày 16/3, Đoàn giám sát do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Bùi Đặng Dũng làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình về các vấn đề liên quan đến ngân sách Nhà nước các năm 2019, 2020 và triển khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Ông Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội - Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc. 

Trong đó, Đoàn tập trung giám sát, đánh giá tình hình quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; đánh giá công tác báo cáo tài chính Nhà nước năm 2019; đánh giá tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, triển khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, năm 2019, tổng số thu ngân sách địa phương đạt hơn 12.000 tỷ đồng, có 11/13 chỉ tiêu thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao với tỷ lệ cao; chi ngân sách địa phương là hơn 12.500 tỷ đồng. Nguyên nhân quyết toán chi vượt so với dự toán chủ yếu ở các khoản chi đầu tư phát triển tăng.

Về đánh giá kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 22.580 tỷ đồng, trong đó có 10/15 khoản thu đạt và vượt dự toán. Năm 2020, ước tính chi ngân sách địa phương hơn 22.050 tỷ đồng, chủ yếu là chi cho đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và phòng, chống dịch bệnh. Năm 2021, tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước hơn 18.620 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương gần 15.357 tỷ đồng, bằng dự toán Trung ương giao.

Đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc trên các lĩnh vực, với nhiều chuyển biến. Các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí đã đi vào trọng tâm, trọng điểm. Việc quản lý sử dụng tài sản và kinh phí từ ngân sách nhà nước cơ bản theo chế độ định mức, đúng quy định. Tỉnh đã chủ động cắt giảm những hoạt động không cần thiết, lồng ghép các hoạt động có liên quan, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản, chủ động phân bổ, sử dụng nguồn tài chính, lao động cơ sở vật chất… hiệu quả.

Tại buổi giám sát, thành viên đoàn công tác đều đánh giá cao công tác chuẩn bị, các báo cáo đã đánh giá sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó dành thời gian phân tích, thảo luận làm rõ một số vấn đề liên quan đến thu, chi ngân sách địa phương trong năm 2019, 2020; làm rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của tỉnh phát sinh trong quá trình triển khai liên quan đến các văn bản luật cần sửa đổi cho phù hợp với thực tế.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác lập dự toán, các khoản thu, chi ngân sách, xử lý nợ quá hạn, vấn đề chuyển nguồn… đồng thời khẳng định những nội dung trên UBND tỉnh đã chỉ đạo, triển khai đúng theo quy định. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị, Trung ương giao số thu, chi ngân sách ngay từ đầu nhiệm kỳ để tỉnh có sự chủ động trong phân bổ ngân sách địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Bùi Đặng Dũngđánh giá cao công tác thu, chi ngân sách cũng như các kết quả, giải pháp trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Ninh Bình. 

Quang cảnh buổi làm việc. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội lưu ý một số vấn đề và đề nghị Ninh Bình tập trung trong năm 2021 liên quan đến công tác điều hành, quản lý thu, việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn chuyển nguồn, chi thường xuyên, tự chủ ngân sách, công tác thanh tra, kiểm tra để tránh sai sót trong thu, chi ngân sách. Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, đoàn giám sát sẽ tổng hợp, phản ánh tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

(Theo TTXVN)

Các bài viết khác