MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI PHIÊN HỌP THỨ 2 ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH

06/08/2019 09:59

Ngày 05/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn giám sát, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018” họp phiên toàn thể lần thứ 2, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 36 tới.

Thực hiện Nghị quyết số 538/2018/UBTVQH14 về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019 và Nghị quyết số 575/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”, Đoàn giám sát đã xây dựng đề cương báo cáo với nội dung, yêu cầu cụ thể đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo và đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội tại các địa phương tổ chức giám sát tại địa phương.

Tại phiên họp toàn thể lần thứ 2, các thành viên Đoàn giám sát đã cho ý kiến để hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát. Theo đó, các đại biểu cơ bản tán thành với bố cục dự thảo báo cáo đánh giá tình hình ban hành chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách gồm bối cảnh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, đánh giá về kết quả, tồn tại hạn chế trong ban hành chính sách, pháp luật; tình hình triển khai tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và đề xuất giải pháp, kiến nghị.

Cổng Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp của Đoàn giám sát:

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn giám sát, phát biểu mở đầu phiên họp

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến đề nghị cần có đánh giá đầy đủ một số quỹ hoàn thành nhiệm vụ và nhu cầu duy trì, một số quỹ đã hoàn thành hết trách nhiệm

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Quang

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành cho rằng cần chỉ rõ những thiếu hụt trong hệ thống cơ sở pháp lý đối với việc hình thành và quản lý các quỹ cũng như việc tổ chức thực hiện ở các bộ ngành và địa phương

Góp ý về kiện nghị hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Đỗ Văn Sinh cho rằng cần cân nhắc với đề xuất ban hành luật chùm lên các quỹ mà nên kiến nghị ban hành nghị quyết và giao Chính phủ quy định chi tiết xử lý. Trong đó có tiêu chí quỹ ngoài ngân sách bảo đảm các nội dung Luật Ngân sách Nhà nước quy định, quy định rõ giải thể quỹ nào, quỹ nào tồn tại độc lập và sắp xếp lại quỹ nào, có cơ chế cơ quan nào được thành lập quỹ…để có cơ chế quản lý, giám sát.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Hoàng Quang Hàm cho rằng cần phải thống nhất về cách hiểu và khái niệm "quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước" từ đó xem xét lại quy định này trong Luật Ngân sách nhà nước.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Quốc Hưng đề nghị nói rõ tính hiệu quả về kinh tế và xã hội của các Quỹ, việc tuân thủ quy định pháp luật và các nguyên tắc hoạt động, tính minh bạch trong quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính ngoài ngân sách; đề nghị cần thận trọng với việc giải thể, sắp xếp lại các Quỹ và cần có kiến nghị các bộ ngành cần định kỳ báo cáo hoạt động.

Toàn cảnh phiên họp

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn giám sát, phát biểu kết luận nội dung phiên họp./.

Bảo Yến