ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH QUẢNG NINH

14/04/2021

Sáng 14/4, Đoàn Giám sát của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội Bùi Đặng Dũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về một số nội dung liên quan đến công tác thực hiện dự toán NSNN, kế hoạch đầu tư công trung hạn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

ĐOÀN GIÁM SÁT UỶ BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC TẠI NINH BÌNH

17/03/2021

Ngày 16/3, Đoàn giám sát do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Bùi Đặng Dũng làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình về các vấn đề liên quan đến ngân sách Nhà nước các năm 2019, 2020 và triển khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

ĐOÀN GIÁM SÁT UỶ BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH VĨNH PHÚC

17/03/2021

Ngày 17/3, Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội do đồng chí Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm ủy ban, làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành liên quan đã làm việc với Đoàn.

ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH THẨM TRA BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIV

08/01/2021

Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 08/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Bùi Đặng Dũng, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác của Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH THẨM TRA BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

06/09/2019

Sáng ngày 06/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội thẩm tra báo cáo công tác năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Bùi Đặng Dũng chủ trì phiên họp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI PHIÊN HỌP THỨ 2 ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH

06/08/2019

Ngày 05/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn giám sát, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018” họp phiên toàn thể lần thứ 2, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 36 tới.

ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN THỨ 2

05/08/2019

Sáng ngày 05/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn giám sát, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018” họp phiên toàn thể lần thứ 2.

ĐOÀN GIÁM SÁT “VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2013-2018” LÀM VIỆC VỚI CHÍNH PHỦ

02/08/2019

Sáng ngày 02/8, tại Nhà Quốc hội hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2018” làm việc với Chính phủ. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc.

ĐOÀN GIÁM SATDS CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỀ QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU

19/07/2019

Sáng 18/7, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018” đã có cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị về Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH LÀM VIỆC TẠI THANH HÓA

11/07/2019

Ngày 11/7, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2013 - 2018 đã làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa.

Các tin đã đưa: