NỘI LUẬT HÓA CAM KẾT QUỐC TẾ GIỮA CÁC NƯỚC ASEAN

Theo dự kiến nội dung Phiên họp thứ 37 (tháng 9/2019), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị định này.

 

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH QUẢNG NINH

Sáng 14/4, Đoàn Giám sát của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội Bùi Đặng Dũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về một số nội dung liên quan đến công tác thực hiện dự toán NSNN, kế hoạch đầu tư công trung hạn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN MỞ RỘNG.

Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 23/4, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách họp phiên mở rộng để thẩm tra và cho ý kiến về một số nội dung. Phó Chủ tịch Quốc hội - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp.