ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH THẨM TRA DỰ ÁN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH THẨM TRA DỰ ÁN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Chiều 09/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 20, thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về dự án Nghị quyết của Quốc hội giảm thuế giá trị gia tăng.

 
ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 17

ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 17

Chiều 27/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 17 để thẩm tra phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của NSTW năm 2022 và nguồn tăng thu NSTW năm 2021 đã bố trí cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn dư.