NỘI LUẬT HÓA CAM KẾT QUỐC TẾ GIỮA CÁC NƯỚC ASEAN

Theo dự kiến nội dung Phiên họp thứ 37 (tháng 9/2019), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị định này.

 

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN MỞ RỘNG THẨM TRA NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN NĂM 2022

Chuẩn bị cho phiên họp tháng 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 09/8, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Vân Chi chủ trì điều hành phiên họp.