TRUNG TƯỚNG LÊ TẤN TỚI - CHỦ NHIỆM ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, NỖ LỰC HẾT SỨC, NÂNG TẦM ỦY BAN

20/01/2023 16:36

Năm 2022 là năm để lại nhiều dấu ấn nổi bật của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Lần đầu tiên trong lịch sử của Ủy ban và các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Phát huy truyền thống, nỗ lực hết sức, làm việc hết mình, Ủy ban đã đạt được nhiều kết quả, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật và hoạt động đối ngoại, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Ủy ban trong tình hình mới.

Khắc Phục – Trọng Quỳnh