ĐOÀN KẾT, ĐỒNG LÒNG, CHUNG CHÍ HƯỚNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH

31/01/2022 16:18

Với tinh thần đổi mới của Quốc hội khóa XV, năm 2022, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục chủ động “từ sớm, từ xa” để nâng cao hiệu quả hoạt động. Phát huy truyền thống 30 năm thành lập, với khí thế mới, thời cơ mới, Ủy ban cùng chung chí hướng, đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã có một vài chia sẻ nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022.

 

 

       Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Phóng viên: Thưa Chủ nhiệm, năm 2021, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã tiến hành thẩm tra dự án Luật Cảnh sát cơ động - dự án Luật đầu tiên thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Xin Chủ nhiệm cho biết công tác thẩm tra đã có những đổi mới gì nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng lập pháp của Quốc hội?

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Đúng là dự án Luật Cảnh sát cơ động là luật đầu tiên thuộc lĩnh vực Quốc phòng, an ninh được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra.

Lúc đầu, chúng tôi cũng có những lo lắng, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo đổi mới, quyết liệt của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Quốc hội với phương châm phải “chất lượng, hiệu quả, sát thực tế” và luật phải đáp ứng yêu cầu thực tế, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của chúng tôi, các đồng chí Thường trực rất tập trung và trách nhiệm. Tôi chia sẻ mấy cái mới như sau.

Thứ nhất, khi được nhận thẩm tra Luật này, chúng tôi hoàn toàn chủ động đặt ra những nhiệm vụ, như đa dạng hóa việc thảo luận, hội thảo, đi khảo sát thực tế, rồi phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo.

Thứ hai, sau khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến thì chúng tôi chủ động kết hợp với Ban soạn thảo để giải trình rất cặn kẽ, kể cả những ý kiến trái chiều để hoàn chỉnh Báo cáo thẩm tra trước Kỳ họp thứ 2 và đưa ra Quốc hội để đại biểu cho ý kiến, thì kết quả cho thấy rất hiệu quả. Nổi bật thứ ba, chúng tôi đã cử 3 đoàn đi khảo sát thực tế ở miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, khảo sát thực tế nơi đóng quân chiến đấu của anh em Cảnh sát cơ động. Thông qua việc chính các đồng chí cán bộ chiến sỹ Cảnh sát cơ động nói lên thực tế chiến đấu cũng như những thông tin từ chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân, chúng tôi đã thu thập được những tài liệu rất giá trị để phục vụ công tác thẩm tra Luật Cảnh sát cơ động.

   Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh trả lời phỏng vấn của phóng viên

Phóng viên: Vậy tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa” sẽ được Ủy ban triển khai như thế nào trong công tác xây dựng pháp luật trong năm 2022, thưa Chủ nhiệm?

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Đúng là tinh thần chủ động, “từ sớm, từ xa” làm cho việc thẩm tra hiệu quả, chúng tôi rất chủ động vấn đề này. Cái “từ sớm, từ xa” nó thể hiện rõ trong nhiệm kỳ Quốc hội này. Bộ Chính trị đã có Kết luận 19 về Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội trong suốt nhiệm kỳ. Trên cơ sở Kết luận đó, Quốc hội có Chương trình xây dựng pháp luật tổng thể trong 5 năm và từng năm. Trên cơ sở đó, Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ động phố hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng chương trình toàn khóa 5 năm và đồng thời cụ thể từng năm, luật nào cần ưu tiên trước về lĩnh vực Quốc phòng, an ninh và Trật tự an toàn xã hội để chủ động thực hiện.

Thứ hai, chúng tôi chủ động ký Quy chế phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về những vấn đề cần làm theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban như xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát và quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Phóng viên: Việc đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Để các Luật, Nghị quyết thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh đã được Quốc hội thông qua đi vào cuộc sống, Ủy ban sẽ tiến hành giám sát như thế nào trong thời gian tới, thưa Chủ nhiệm?

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Luật đã ban hành rồi, Nghị quyết đã ban hành rồi nhưng vấn đề tổ chức thực hiện để các luật, Nghị quyết đi vào cuộc sống là vấn đề vô cùng quan trọng. Trên tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, về giám sát theo chức năng của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, chúng tôi sẽ tăng cường giám sát trên mấy nội dung sau.

Thứ nhất là giám sát thực tế, đi vào thực tế thực hiện. Tôi nói chẳng hạn như Luật Biên phòng Việt Nam, chúng tôi phân công Tổ khảo sát, giám sát tuyến biên giới, biển đảo, rồi Luật An ninh mạng… để ghi nhận việc triển khai trong thực tế.

Thứ hai là giám sát việc tổ chức thực hiện văn bản và ban hành văn bản của các bộ ngành và các cơ quan hữu quan có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh và Trật tự, an toàn, xã hội do Ủy ban phụ trách. Qua đó, chúng tôi sẽ nắm được những thông tin, đánh giá những vấn đề làm được, chưa được, những kinh nghiệm rút ra để báo cáo với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội để có phương hướng chấn chỉnh và bịt kín những sơ hở có thể có, đặc biệt phát huy lên cái “tầm” của những luật này để luật sớm đi vào cuộc sống một cách hiệu quả và chất lượng như đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã nêu.

Phóng viên: Thưa Chủ nhiệm, năm nay cũng là năm Kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Phát huy truyền thống, Ủy ban sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động như thế nào để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới?

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Đúng là năm 2022 này, chúng tôi có niềm vui rất lớn, đó là kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Cách đây 30 năm, ngày 25/9/1992, tại Phiên họp thứ Nhất của Quốc hội khóa IX, Ủy ban Quốc phòng và An ninh được thành lập. Đây là mốc son của Ủy ban. Qua 7 khóa Quốc hội, chúng tôi không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cả về tổ chức, lực lượng và đặc biệt là nghiệp vụ chuyên môn. Mặc dù chúng tôi có sỹ quan Quân đội biệt phái, sỹ quan Công an nhân dân biệt phái và hiện nay có cả anh em dân sự nữa, nhưng dù cho ở đơn vị nào, chúng tôi cũng cùng chung một chí hướng đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với tinh thần đó, trong 30 năm qua, trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã đạt được hiệu quả rất cao, nhất là việc tham mưu cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội về lĩnh vực quốc phòng và an ninh, kể cả trong những thời điểm có thể nói là khó khăn hoặc nhạy cảm, chúng tôi đều vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hiện nay chúng tôi đã xây dựng Kế hoạch kỷ niệm Ngày truyền thống của Ủy ban. Kế hoạch này đã được triển khai, trong đó sẽ đánh giá lại những thành tích, những mặt làm được, kể cả những tồn tại, những kinh nghiệm rút ra để làm sao công tác tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện của Ủy ban sẽ tiếp tục đạt được thành tích cao và nâng lên cái “tầm” của Ủy ban Quốc phòng và An ninh trong thời gian tới.

Phóng viên: Nhân dịp đầu xuân, năm mới, Chủ nhiệm có những điều gì muốn nhắn gửi tới các cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ xa nhà để đảm bảo an ninh, an toàn, hạnh phúc cho nhân dân?

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Tết cổ truyền của dân tộc tràn ngập khắp quê hương, đất nước, xuống từng xã, phường, thị trấn, nhà nhà chuẩn bị đón Tết, người người chuẩn bị vui Tết. Đây là niềm vui của cả dân tộc chúng ta. Tuy nhiên vẫn có nhiều cán bộ chiến sỹ phải xa nhà, xa quê hương để làm nhiệm vụ vinh quang, đặc biệt là các cán bộ chiến sỹ tuyến đầu của Tổ quốc như trực chiến đấu ở biên giới, hải đảo, vùng trời, vùng biển, đảm bảo an ninh trật tự thì phải xa gia đình, xa người thân, nói chung trong một phút nào đó cũng cảm thấy chạnh lòng. Nhưng tôi xin gửi tới các đồng chí lời chia sẻ: Tôi hiểu và chia sẻ với các đồng chí, đây là những nhiệm vụ vô cùng vinh quang và tự hào của mỗi người cán bộ chiến sỹ khi làm nhiệm vụ. Tôi có nhớ 1 câu trong bài hát của tác giả Trần Long Ẩn “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết thuộc về phần ai”. Tôi biết rằng các đồng chí xa nhà, xa người thân cũng có buồn, nhưng các đồng chí được Tổ quốc và Nhân dân tin tưởng, giao nhiệm vụ thì các các đồng chí hãy mạnh mẽ lên và vui xuân với đồng đội, với chính nhiệm vụ của mình để luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ vùng trời, vùng biển, chủ quyền của Tổ quốc, bảo vệ quê hương, sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đó là nhiệm vụ cao cả. Nhân dịp xuân về, Tết đến, tôi chúc các đồng chí luôn luôn khỏe mạnh, sẵn sàng thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, nhân dân tin tưởng giao cho các đồng chí.

Phóng viên: Trân trọng cám ơn Chủ nhiệm đã trả lời phỏng vấn! Nhân dịp đầu xuân năm mới, kính chúc Chủ nhiệm sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chúc Ủy ban Quốc phòng và An ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm nay!

Khắc Phục