HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA QUỐC HỘI

23/04/2021

Chiều ngày 23/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

 

Tham dự buổi làm việc còn có Đại tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng cùng các Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Thường trực Ủy ban; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội; lãnh đạo, chuyên viên Vụ Quốc phòng và An ninh, Văn phòng Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, thảo luận một số nội dung về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật; về hoạt động giám sát, khảo sát; hoạt động đối ngoại của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Ủy ban đã thẩm tra 17 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và 2 dự thảo nghị định của Chính phủ (đã trình thông qua 13 luật, 5 nghị quyết); tham gia phối hợp thẩm tra 47 dự án luật, pháp lệnh do các Ủy ban khác chủ trì thẩm tra theo phân công.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi làm việc: 

Toàn cảnh buổi làm việc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng báo cáo khái quát về tình hình tổ chức, hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và một số đề xuất, kiến nghị

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Ủy ban đã thẩm tra 17 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và 2 dự thảo nghị định của Chính phủ (đã trình thông qua 13 luật, 5 nghị quyết); tham gia phối hợp thẩm tra 47 dự án luật, pháp lệnh do các Ủy ban khác chủ trì thẩm tra theo phân công

Đánh giá cao báo cáo đã được Ủy ban Quốc phòng và An ninh chuẩn bị công phu, hoan nghênh các đại biểu đã có những phát biểu tâm huyết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng thời gian tới, Ủy ban tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được để tiếp tục đổi mới, phát triển. Các thành viên của Ủy ban ngoài việc thực hiện chức năng đại biểu Quốc hội, đồng thời còn là đại diện ưu tú của lực lượng vũ trang nhân dân.  Do đó, thời gian tới, các thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục có những đóng góp tâm huyết để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, tiếp tục nêu cao truyền thống tốt đẹp “bộ đội cụ Hồ”, của lực lượng Công an nhân dân

Trên cơ sở báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh nghiên cứu, xây dựng đề án để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động nhằm phục vụ cho việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khoá XIV và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong đó có tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với ba cấu phần gồm: Tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục quán triệt, bám sát Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội để có định hướng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, cũng như quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, hợp tác quốc tế, đối ngoại. Từ đó góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban nói riêng và đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội nói chung

Minh Thành