ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 2

07/10/2021

Chiều ngày 07/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 2. Thượng tường Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

Tham dự Phiên họp còn có Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cùng các Ủy viên Thường trực, Ủy viên chuyên trách và đại diện các Ủy ban của Quốc hội; đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương.


Phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Phát biểu tại Phiên họp, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 2 này, Ủy ban thực hiện một số nội dung sau:

1. Thẩm tra chính thức dự án Luật Cảnh sát cơ động.

2. Thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, ngân sách quốc phòng, an ninh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, ngân sách quốc phòng, an ninh năm 2022;

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy;

3. Ủy ban cho ý kiến về dự thảo Báo cáo giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 của Ủy ban và Báo cáo kết quả quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động năm 2021 của Ủy ban.


Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh phát biểu tại Phiên họp.

Thời gian Phiên họp toàn thể của Uỷ ban theo chương trình đề ra là 1,5 ngày, từ chiều ngày 7/10 đến hết ngày 8/10/2022 và dự phòng 01 ngày là 09/10/2021. Trong buổi chiều ngày 07/10,  Ủy ban Quốc phòng và An ninh thực hiện nội dung liên quan Kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, ngân sách quốc phòng, an ninh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, ngân sách quốc phòng, an ninh năm 2022.

Trong buổi sáng ngày 08/10, Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ Thẩm tra dự án Luật Cảnh sát Cơ động. Chiều cùng ngày, Ủy ban sẽ Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về Kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy./.

Bích Lan

Các bài viết khác