PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ NHẤT CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG – AN NINH NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XV

27/07/2021

Chiều 27/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương đến dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

 

Tham dự Phiên họp có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, cùng các đồng chí lãnh đạo, Thường trực và các thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh khóa XV, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và toàn thể các thành viên Ủy ban và Vụ Quốc phòng An ninh.

Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu Khai mạc, Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV, nhấn mạnh: Phiên họp toàn thể lần thứ Nhất của Ủy ban Quốc phòng và An ninh khoá XV nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về công tác cán bộ. Ủy ban cũng gửi dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban để các thành viên góp ý. Cuộc họp là cơ hội để các thành viên của Ủy ban có dịp giao lưu, gặp gỡ, hiểu biết lẫn nhau nhằm thắt chặt mối quan hệ trong công tác, sinh hoạt, hỗ trợ cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.

Tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất, Ủy ban đã công bố và trao Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ nhiệm, Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách và các Ủy viên khác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh khóa XV.

Trong nhiệm kỳ này, Ủy ban Quốc phòng và An ninh có tổng cộng 41 thành viên, trong đó có Chủ nhiệm, 4 Phó Chủ nhiệm, 4 Ủy viên Thường trực, 1 Ủy viên chuyên trách và 31 Ủy viên kiêm nhiệm.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV

Báo cáo Kết quả hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh 6 tháng đầu năm và dự kiến hoạt động 6 tháng cuối năm 2021, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, 6 tháng đầu năm nay, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp nhưng các thành viên Ủy ban và Thường trực Ủy ban cơ bản đã chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp với các cơ quan hữu quan hoàn thành chương trình hoạt động của Ủy ban theo chức năng, nhiệm vụ. Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, xây dựng chương trình hoạt động và kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại 13 địa phương, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban, trong 6 cuối năm, Ủy ban Quốc phòng và An ninh dự kiến nhiều hoạt động, trong đó sẽ thẩm tra dự án Luật Cảnh sát cơ động và các dự án luật khác khi Chính phủ trình Quốc hội thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Tùy theo tình hình dịch bệnh, tổ chức hội thảo, tọa đàm về các dự án luật do Ủy ban chủ trì thẩm tra và một số dự án luật được giao tham gia thẩm tra.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ nhiệm, Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách và các Ủy viên khác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; nghe báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và cho ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh khóa XV.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương chúc mừng các đại biểu đã được cử tri và Nhân dân cả nước tin tưởng bầu vào Quốc hội khóa XV và tham gia Ủy ban Quốc phòng và An ninh, chúc mừng đồng chí Lê Tấn Tới đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tin tưởng, với cơ cấu thành viên hợp lý, đủ năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm, trách nhiệm, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chia sẻ, được cử tri và Nhân dân tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội và tham gia hoạt động Quốc hội là vinh dự to lớn và trách nhiệm nặng nề, nhất là các đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, các thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh các khóa tiếp tục cộng tác, đồng hành để không chỉ mình mà các đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Nêu rõ, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV kết thúc tốt đẹp với nhiều thành công, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận sự đóng góp của Ủy ban Quốc phòng và An ninh vào thành tích chung của Quốc hội; nhấn mạnh, có được thành tích đáng trân trọng đó là nhờ sự quan tâm của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng sự cố gắng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các thành viên Ủy ban và các cán bộ, công chức Vụ Quốc phòng- An ninh, Văn phòng Quốc hội. Khẳng định, đây là tiền đề vững chắc, kinh nghiệm quý báu để Ủy ban Quốc phòng – An ninh khóa XV tiếp tục phát huy thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XV diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thử thách đòi hỏi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra những quyết định kịp thời như điều chỉnh rút ngắn thời gian kỳ họp; bổ sung nội dung về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 vào Nghị quyết của Kỳ họp. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá đây là sáng kiến lập pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, thể hiện một Quốc hội năng động, hành động, đồng hành Chính phủ, mang hơi thở cuộc sống vào nghị trường, quyết định vấn đề của đất nước một cách kịp thời, đáp ứng mong mỏi của cử tri và Nhân dân cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục quán triệt đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, thể chế quy định của Hiến pháp trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, tham mưu, kiến nghị giúp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Hai là, thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công tâm khách quan, thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn được giao và theo quy chế hoạt động của Ủy ban, tích cực phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Ba là, xây dựng chi bộ, tổ đảng trong sạch vững mạnh, nội bộ Ủy ban vững mạnh toàn diện, đoàn kết, thống nhất cao, chấp hành nghiêm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội; nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò người đứng đầu, tôn trọng cầu thị lắng nghe khiêm tốn học hỏi ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các bộ ngành địa phương và cử tri, Nhân dân.

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đủ phẩm chất đạo đức; đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần tạo điều kiện đội ngũ công chức gắn bó với công việc làm tốt nhiệm vụ; tạo ra môi trường làm việc để người lao động gắn bó, tâm huyết.

Nhấn mạnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV với nhiều kỳ vọng, mong mỏi của cử tri và Nhân dân cả nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh sớm kiện toàn nhân sự, xây dựng quy chế để nhanh chóng bắt tay vào triển khai các nhiệm vụ, cùng với các cơ quan của Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động.

Cho biết, các thành viên của Ủy ban Quốc phòng và An ninh phần lớn là sỹ quan công an, quan đội, nhiều thành viên là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, lãnh đạo chính quyền địa phương với nhiều kinh nghiệm công tác phong phú, bản lĩnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ tin tưởng các vị đại biểu Quốc hội là thành viên Ủy ban cùng nhau nỗ lực, chung sức xây dựng Ủy ban Quốc phòng và An ninh vững mạnh, tiêu biểu.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới phát biểu kết thúc phiên họp

Phát biểu kết thúc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội để cụ thể hóa vào các nội dung chương trình, hoạt động của Ủy ban và tổ chức thực hiện một cách hiệu quả; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, nhất là của Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách để Ủy ban Quốc phòng và An ninh khóa XV tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Dẫn lại lời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá "các đại biểu Quốc hội là thành viên Ủy ban Quốc phòng – An ninh đều ở địa bàn trọng yếu”, công tác ở địa bàn, lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung mục tiêu là thực hiện nhiệm vụ được Hiến pháp và pháp luật giao phó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới bày tỏ mong muốn các thành viên Ủy ban phát huy vai trò, trách nhiệm tích cực tham gia vào các phiên họp, đoàn giám sát, công tác của Ủy ban, tham gia có trách nhiệm vào các dự án Luật mà Ủy ban thẩm tra.

Nhân dịp này, Ủy ban Quốc phòng và An ninh khóa XV đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Đỗ Bá Tỵ, tri ân những đóng góp của thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh các khóa./.

Khắc Phục - Bảo Yến - Minh Thành

Các bài viết khác