HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

13/02/2020

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao sự nỗ lực của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời đề nghị Thường trực Ủy ban cần xây dựng kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ năm 2020 chi tiết nhằm bảo đảm sự chủ động trong quá trình triển khai.

Sáng ngày 13/02 tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội có buổi làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh về một số hoạt động trọng tâm của Ủy ban Quốc phòng và An ninh năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao sự nỗ lực của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời đề nghị Thường trực Ủy ban cần xây dựng kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ năm 2020 chi tiết nhằm bảo đảm sự chủ động trong triển khai. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm tốt công tác thẩm tra những dự án Luật, Pháp lệnh do Ủy ban chủ trì thẩm tra; chủ động triển khai từ sớm việc phối hợp với các cơ quan khác trong việc thẩm tra một số dự án Luật, Pháp lệnh, trong đó cần chú ý quan tâm tới những vấn đề liên quan đến vấn đề an ninh, quốc phòng...

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội có buổi làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh về một số hoạt động trọng tâm của Ủy ban năm 2020

Thay mặt Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Hải Hưng báo cáo một số hoạt động trọng tâm của Ủy ban năm 2020

Tại buổi làm việc, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban trong năm 2020

Liên quan đến chương trình xây dựng pháp luật, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Thanh Hồng cho rằng Ủy ban cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ trong công tác thẩm tra các dự án Luật, Pháp lệnh, không để bị động. Đồng thời đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thảo luận kỹ hơn về vấn đề quốc phòng, an ninh trong Luật Tổ chức Quốc hội đang được sửa đổi…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao sự nỗ lực của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Thường trực Ủy ban cần xây dựng kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ năm 2020 chi tiết nhằm bảo đảm sự chủ động trong quá trình triển khai

Về công tác xây dựng pháp luật, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm tốt công tác thẩm tra những dự án Luật, Pháp lệnh do Ủy ban chủ trì thẩm tra; chủ động triển khai từ sớm việc phối hợp với các cơ quan khác trong việc thẩm tra một số dự án Luật, Pháp lệnh, trong đó cần chú ý quan tâm tới những vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng

Thay mặt Uỷ ban Quốc phòng và An ninh, Chủ nhiệm Võ Trọng Việt tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt khẳng định, tập thể Ủy ban sẽ tiếp tục đoàn kết, tập trung trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2020.

Trọng Quỳnh