PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

13/02/2020

Sáng ngày 13/02 tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội có buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh về một số hoạt động trọng tâm của Ủy ban Quốc phòng và An ninh năm 2020.

Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; các đồng chí Thường trực Ủy ban, lãnh đạo Vụ Quốc phòng và An ninh – Văn phòng Quốc hội.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh về một số hoạt động trọng tâm của Ủy ban Quốc phòng và An ninh năm 2020.

Báo cáo một số hoạt động trọng tâm của Ủy ban Quốc phòng và An ninh năm 2020, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Hải Hưng cho biết: Căn cứ Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội; chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ chủ trì thẩm tra và giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý, giải trình để trình Quốc hội xem xét, thông qua các dự án luật và phối hợp thẩm tra. Các dự án Luật bao gồm: Luật Biên phòng Việt Nam; Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và một số Luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao. Phối hợp thẩm tra 21 dự án luật, 01 pháp lệnh trong chương trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội năm 2020.

Về công tác giám sát, khảo sát, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng, năm 2020, Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ tiến hành thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và ngân sách Quốc phòng an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy và chữa cháy năm 2020. Tổ chức khảo sát phục vụ việc thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Tham gia các Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”, Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về FTA và tham gia các Đoàn giám sát khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng báo cáo một số hoạt động trọng tâm của Ủy ban năm 2020

Bên cạnh đó, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến hoặc kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các vấn đề quan trọng của đất nước liên quan đến lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Phối hợp với Ban Công tác đại biểu, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục thực hiện các bước quy hoạch nhân sự Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV theo Đề án của Đảng đoàn Quốc hội; kiện toàn nhân sự Thường trực Ủy ban khóa XIV.

Tại buổi làm việc, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban trong năm 2020. Liên quan đến chương trình xây dựng pháp luật, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Thanh Hồng cho rằng Ủy ban cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ trong công tác thẩm tra các dự án Luật, Pháp lệnh, không để bị động. Đồng thời đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thảo luận kỹ hơn về vấn đề Quốc phòng An ninh trong Luật Tổ chức Quốc hội đang được sửa đổi…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao sự nỗ lực của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị - ngoại giao quan trọng như tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đăng cai nhiều hội nghị quốc tế trong Năm Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA 41 do Việt Nam chủ trì; bên cạnh đó, tình hình thời tiết và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-2019 tiếp tục diễn biến phức tạp, chi phối và có tác động nhiều tới công việc của Ủy ban.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao sự nỗ lực của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Cơ bản đồng tình với báo cáo dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban trong năm 2020, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Thường trực Ủy ban cần xây dựng kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ chi tiết nhằm bảo đảm sự chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong điều hành, Thường trực Ủy ban cần chú trọng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu của lãnh đạo, công chức các cấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cần phải hoàn thành tốt công tác bầu cử tại Đại hội Chi bộ, trong đó, đặc biệt quan tâm tới công tác nhân sự. Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cần chủ động thực hiện các bước quy hoạch nhân sự…; tiếp tục tham mưu chế độ chính sách cho cán bộ, cân nhắc người đứng đầu cấp ủy”.

Về công tác xây dựng pháp luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng đề nghị Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm tốt công tác thẩm tra những dự án Luật, Pháp lệnh do Ủy ban chủ trì thẩm tra; chủ động triển khai từ sớm việc phối hợp với các cơ quan khác trong việc thẩm tra một số dự án Luật, Pháp lệnh, trong đó cần chú ý quan tâm tới những vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cần xây dựng kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ chi tiết nhằm bảo đảm sự chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020

Năm 2020, mặc dù Ủy ban không tiến hành và không chủ trì giám sát chuyên đề nào, song Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Uỷ ban cần lưu ý, chủ động triển khai giám sát lại đối với những Nghị quyết giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực mà Ủy ban phụ trách, giám sát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, ví dụ Nghị quyết giám sát việc thực hiện, chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy… Qua kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020./.

Trọng Quỳnh