HÌNH ẢNH ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

04/10/2019

Sáng ngày 04/10, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục Phiên họp toàn thể thứ 15, thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thảo luận tại buổi làm việc, Ủy ban Quốc phòng- An ninh bày tỏ tán thành với sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về xuất nhập cảnh, khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và bổ sung điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn quản lý người nước ngoài tại Việt Nam; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm sự thuận lợi, thông thoáng về thủ tục, chặt chẽ về mặt quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung sẽ giúp thể chế hóa chủ trương đối ngoại của Đảng, đảm bảo phù hợp với các Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết, gia nhập trong thời gian qua, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế của đất nước...

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Uỷ ban Quốc phòng và An ninh họp phiên toàn thể, thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thượng tướng Võ Trọng Việt chủ trì phiên họp

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, việc xây dựng dự án Luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; tiếp tục bảo đảm công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, tăng cường khoa học công nghệ trong giải quyết cho người nước ngoài vào Việt Nam, góp phần thu hút đầu tư, du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhưng vẫn bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, Uỷ viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh trình bày báo cáo thẩm tra

Qua thảo luận, một số ý kiến băn khoăn về quy định trường hợp được miễn thị thực, hay quy định đơn phương miễn thị thực, cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam... sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài vào Việt Nam đầu tư, kinh doanh, song cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ dễ bị lợi dụng để vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến Quốc phòng, an ninh

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng phát biểu tại phiên họp giải trình về quy định trường hợp được miễn thị thực, hay quy định đơn phương miễn thị thực, cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu tại phiên họp

Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng đề nghị làm rõ việc chia sẻ cơ sở dữ liệu về người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để các cơ quan phối hợp quản lý

Phát biểu kết thúc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An Ninh Võ Trọng Việt ghi nhận những ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu tại phiên họp; trên cơ sở những ý kiến tại phiên họp, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục chỉnh lý, tiếp thu, giải trình các nội dung còn ý kiến băn khoăn rõ hơn, có sơ sở thực tiễn hơn để thuyết phục được các đại biểu Quốc hội khi trình ra Quốc hội thảo luận tại kỳ họp tới./.

Trọng Quỳnh