PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ DỰ VÀ CHỈ ĐẠO PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 17 ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

01/10/2020

Sáng ngày 01/10/2020, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 17, cho ý kiến vào Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo tại hội nghị. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt chủ trì Phiên họp.

TIẾP NHẬN BIỆT PHÁI VÀ PHÊ CHUẨN UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XIV

01/04/2020

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 01/4, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố Nghị quyết số 916/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc Tiếp nhận biệt phái và phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV.

HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

13/02/2020

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao sự nỗ lực của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời đề nghị Thường trực Ủy ban cần xây dựng kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ năm 2020 chi tiết nhằm bảo đảm sự chủ động trong quá trình triển khai.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

13/02/2020

Sáng ngày 13/02 tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội có buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh về một số hoạt động trọng tâm của Ủy ban Quốc phòng và An ninh năm 2020.

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

16/11/2019

Sáng ngày 15/11 tại Nhà Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tới dự Hội nghị công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV đối với Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ TRAO NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA QUỐC HỘI

15/11/2019

Sáng ngày 15/11 tại Nhà Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tới dự Hội nghị công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV đối với Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ DỰ VÀ CHỈ ĐẠO TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 16 CỦA UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

06/11/2019

Chiều ngày 05/11, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 16 nhằm thẩm tra dự thảo Nghị định về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự và chỉ đạo phiên họp.

HÌNH ẢNH ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

04/10/2019

Sáng ngày 04/10, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục Phiên họp toàn thể thứ 15, thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

04/10/2019

Sáng ngày 04/10, tại Hà Nội, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 15, Ủy ban Quốc phòng- An ninh tiến hành thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Chủ nhiệm Ủy ban Võ Trọng Việt chủ trì phiên họp.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 15 CỦA UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

03/10/2019

Sáng ngày 03/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng- An ninh tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 15 thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2010. Chủ nhiệm Ủy ban Võ Trọng Việt chủ trì phiên họp.

Các tin đã đưa: