ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT TẠI HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN ĐỂ THẨM TRA LUẬT

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT TẠI HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN ĐỂ THẨM TRA LUẬT

27/04/2023 08:19

Ngày 26/4, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức đoàn khảo sát do Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm trưởng đoàn, làm việc với huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một trong 3 đoàn khảo sát của Ủy ban tiến hành tại khu vực Nam Trung bộ để phục vụ thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ An ninh, trật tự ở cơ sở.

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT TẠI TỈNH QUẢNG NAM PHỤC VỤ THẨM TRA CÁC DỰ ÁN LUẬT TRÌNH QUỐC HỘI

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT TẠI TỈNH QUẢNG NAM PHỤC VỤ THẨM TRA CÁC DỰ ÁN LUẬT TRÌNH QUỐC HỘI

25/04/2023 10:03

Ngày 24/4, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức đoàn khảo sát do Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn, đã thực tế, làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để phục vụ thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở.

CẦN THIẾT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

CẦN THIẾT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

10/04/2023 12:30

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp chuyên đề Pháp luật Tháng 4 tới đây, sáng ngày 10/4 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp mở rộng, thẩm tra đề nghị xây dựng và thẩm tra sơ bộ dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

ĐỀ NGHỊ TRÌNH QUỐC HỘI DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

ĐỀ NGHỊ TRÌNH QUỐC HỘI DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

11/04/2023 17:17

Sáng 11/4, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục chương trình phiên họp mở rộng nhằm chuẩn bị nội dung cho Phiên họp chuyên đề tháng 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp, Thường trực Ủy ban đã thẩm tra đề nghị xây dựng và thẩm tra sơ bộ nội dung dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở.

THẨM TRA ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT VÀ THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT ĐƯỜNG BỘ

THẨM TRA ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT VÀ THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT ĐƯỜNG BỘ

10/04/2023 14:56

Tiếp tục chương trình phiên họp, chiều ngày 10/4 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh họp phiên mở rộng, thẩm tra đề nghị xây dựng và thẩm tra sơ bộ dự án Luật Đường bộ. Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

KHẮC PHỤC NHỮNG VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

KHẮC PHỤC NHỮNG VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

10/04/2023 17:36

Chiều ngày 10/4 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, dưới sự chủ trì của Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục phiên họp mở rộng để thẩm tra đề nghị xây dựng Luật và thẩm tra sơ bộ dự án Luật Đường bộ.

THẨM TRA ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VÀ THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT ĐƯỜNG BỘ

THẨM TRA ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VÀ THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT ĐƯỜNG BỘ

10/04/2023 14:56

Tiếp tục chương trình phiên họp, chiều ngày 10/4 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh họp phiên mở rộng, thẩm tra đề nghị xây dựng và thẩm tra sơ bộ dự án Luật Đường bộ. Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌP PHIÊN MỞ RỘNG, THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌP PHIÊN MỞ RỘNG, THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

10/04/2023 08:41

Sáng ngày 10/4 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp mở rộng, thẩm tra đề nghị xây dựng và thẩm tra sơ bộ dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

DỰ ÁN LUẬT PHÒNG THỦ DÂN SỰ: PHÂN ĐỊNH RÕ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, KHÔNG CHỒNG CHÉO VỚI CÁC LUẬT HIỆN HÀNH

DỰ ÁN LUẬT PHÒNG THỦ DÂN SỰ: PHÂN ĐỊNH RÕ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, KHÔNG CHỒNG CHÉO VỚI CÁC LUẬT HIỆN HÀNH

06/04/2023 22:01

Chiều 6/4, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về dự án Luật Phòng thủ dân sự, các đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với phạm vi điều chỉnh và những nội dung lớn của dự thảo luật, đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, bổ sung các khái niệm để cho dễ hiểu và dễ áp dụng, bảo đảm phù hợp với nguyên tắc áp dụng pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH HÒA BÌNH

ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH HÒA BÌNH

04/04/2023 18:13

Chiều 04/4, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Đỗ Quang Thành dẫn đầu đã làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình, phục vụ việc thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Các tin đã đưa: