PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: CẦN BỔ SUNG, ĐÁNH GIÁ ĐẦY ĐỦ TÁC ĐỘNG VIỆC SỬA ĐỔI LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: CẦN BỔ SUNG, ĐÁNH GIÁ ĐẦY ĐỦ TÁC ĐỘNG VIỆC SỬA ĐỔI LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

10/08/2023 11:06

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý cơ quan chủ trì soạn thảo tham mưu Chính phủ đánh giá thật đầy đủ tác động của việc sửa đổi Luật, bổ sung báo cáo hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN CỦA LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (SỬA ĐỔI)

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN CỦA LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (SỬA ĐỔI)

10/08/2023 08:32

Sáng 10/8 tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp với Ban soạn thảo để cho ý kiến một số vấn đề lớn về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo phiên họp.

SỚM HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ VỀ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

SỚM HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ VỀ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

29/06/2023 17:31

Việc xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp là rất cần thiết, nhằm thể chế đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, hoàn thiện hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trong tình hình mới, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật có liên quan.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI CÁC BỘ, NGÀNH VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TRONG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI CÁC BỘ, NGÀNH VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TRONG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH

29/06/2023 14:18

Để chuẩn bị công tác thẩm tra dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, chiều 29/6 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp để các Bộ, ngành có liên quan báo cáo về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

BAN HÀNH LUẬT PHÒNG THỦ DÂN SỰ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN

BAN HÀNH LUẬT PHÒNG THỦ DÂN SỰ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN

13/06/2023 19:48

Việc ban hành Luật Phòng thủ dân sự có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động thực tiễn, nhất là trước các mối đe dọa từ an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nguy cơ sự cố, thảm họa. Đây là khẳng định của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban soạn thảo Luật với phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

TRIỂN KHAI PHÒNG THỦ DÂN SỰ PHÙ HỢP VỚI TỪNG CẤP ĐỘ: QUY ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN, CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

TRIỂN KHAI PHÒNG THỦ DÂN SỰ PHÙ HỢP VỚI TỪNG CẤP ĐỘ: QUY ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN, CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

25/05/2023 00:40

Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội vừa thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng thủ dân sự. Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) là về vấn đề triển khai phòng thủ dân sự phù hợp với từng cấp độ để ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa. Đây là cơ sở để phân công, quy định trách nhiệm tới các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thực hiện phòng thủ dân sự.

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 7, THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 7, THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

18/05/2023 14:27

Chiều 18/5 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 7, thẩm tra Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

NHIỀU NỘI DUNG MỚI TRONG DỰ THẢO LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

NHIỀU NỘI DUNG MỚI TRONG DỰ THẢO LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

16/05/2023 08:54

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ gồm 8 chương, 62 điều, trong đó có một số nội dung mới so với Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

16/05/2023 08:16

Để chuẩn bị thông tin tham khảo phục vụ quá trình thẩm tra, cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 16/5, Viện Nghiên cứu lập pháp và Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phối hợp tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”.

ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI CÔNG AN TỈNH QUẢNG NINH

ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÀM VIỆC VỚI CÔNG AN TỈNH QUẢNG NINH

27/04/2023 17:35

Chiều 27/4, tại Quảng Ninh, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Công an tỉnh Quảng Ninh, phục vụ thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Các tin đã đưa: