THỂ CHẾ HÓA CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG, AN NINH VỮNG MẠNH

THỂ CHẾ HÓA CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG, AN NINH VỮNG MẠNH

20/09/2023 07:28

Chiều 19/9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội – 35 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Viện nghiên cứu Lập pháp phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp”, phục vụ Ủy ban Thường Vụ Quốc hội trong quá trình chỉ đạo cho ý kiến dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp tại Phiên họp thứ 26 (tháng 9/2023) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

CẦN THIẾT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

CẦN THIẾT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

11/09/2023 17:04

Phát biểu kết luận Phiên họp Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh mở rộng, thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Công nghiệp Quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới khẳng định sự cần thiết ban hành Luật nhằm thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌP PHIÊN MỞ RỘNG, THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌP PHIÊN MỞ RỘNG, THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

11/09/2023 14:25

Chiều 11/9 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp mở rộng, thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Công nghiệp Quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG DỰ VÀ CHỈ ĐẠO TẠI TỌA ĐÀM VỀ 02 DỰ THẢO LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ VÀ LUẬT CĂN CƯỚC

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG DỰ VÀ CHỈ ĐẠO TẠI TỌA ĐÀM VỀ 02 DỰ THẢO LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ VÀ LUẬT CĂN CƯỚC

09/09/2023 16:59

Sáng ngày 09/9/2023, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Tọa đàm về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dự thảo Luật Căn cước.

TỌA ĐÀM VỀ DỰ THẢO LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ VÀ LUẬT CĂN CƯỚC

TỌA ĐÀM VỀ DỰ THẢO LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ VÀ LUẬT CĂN CƯỚC

09/09/2023 13:19

Sáng ngày 09/9/2023, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức Tọa đàm về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dự thảo Luật Căn cước. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đến dự và chỉ đạo Tọa đàm.

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC PHẢI THỐNG NHẤT VỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC PHẢI THỐNG NHẤT VỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

28/08/2023 11:20

Ngày 28/8, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn của dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự và thảo luận về các nội dung của dự thảo luật.

HỘI THẢO LÀM RÕ Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN

HỘI THẢO LÀM RÕ Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN

17/08/2023 08:53

Ngày 16/8, tại thành phố Móng Cái, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thảo làm rõ ý kiến, kiến nghị của cử tri đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về quản lý biên giới đất liền. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội thảo.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỈ ĐẠO PHIÊN HỌP TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỈ ĐẠO PHIÊN HỌP TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

11/08/2023 13:20

Cũng trong sáng 11/8, để chuẩn bị nội dung báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 25, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội đã dự và chỉ đạo phiên họp của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: GIẢI TRÌNH RÕ CƠ SỞ CHÍNH TRỊ, CƠ SỞ PHÁP LÝ BAN HÀNH LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: GIẢI TRÌNH RÕ CƠ SỞ CHÍNH TRỊ, CƠ SỞ PHÁP LÝ BAN HÀNH LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

11/08/2023 10:27

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp với Chính phủ báo cáo, giải trình rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý của sự cần thiết ban hành Luật.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN CỦA DỰ THẢO LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN CỦA DỰ THẢO LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

11/08/2023 08:31

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 11/8 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp để cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Thượng tướng Trần Quang Phương – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo phiên họp.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: