ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC CẤP ĐỘ TUYỆT MẬT TRONG 30 NĂM

ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC CẤP ĐỘ TUYỆT MẬT TRONG 30 NĂM

02/07/2018 10:43

Theo Báo cáo về một số nội dung về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước của Thường trực Ủy ban Quốc phòng- An ninh trình bày tại phiên họp sáng 02/7, bí mật nhà nước được phân thành 03 cấp độ: Tuyệt mật, Tối mật và Mật.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG-AN NINH CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG-AN NINH CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

02/07/2018 17:50

Sáng 02/7, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh chủ trì, phối hợp với Ban soạn thảo - Bộ Công an, tổ chức cuộc họp cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG-AN NINH: CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG-AN NINH: CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

02/07/2018 11:31

Sáng 02/7, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh chủ trì, phối hợp với Ban soạn thảo - Bộ Công an, tổ chức cuộc họp cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NẾU TÌNH HÌNH TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NẾU TÌNH HÌNH TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

04/05/2018 18:22

"Cần xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp; số vụ tai nạn giao thông tăng cao..." là ý kiến của nhiều đại biểu tại Phiên họp toàn thể lần thứ 8, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội diễn ra ngày 03/5, cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017; việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng đầu năm 2018.

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO Ý KIẾN VỀ TÌNH HÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO Ý KIẾN VỀ TÌNH HÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG

03/05/2018 17:39

Chiều ngày 03/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh họp phiên toàn thể lần thứ 8, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017; việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng đầu năm 2018. Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chủ trì phiên họp.

CẦN NGHIÊN CỨU QUY ĐỊNH

CẦN NGHIÊN CỨU QUY ĐỊNH "TÌNH TRANG KHẨN CẤP VỀ QUỐC PHÒNG" TRONG DỰ ÁN LUẬT QUỐC PHÒNG (SỬA ĐỔI)

28/09/2017 14:17

Cần nghiên cứu quy định về “Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng” tại dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) trên cơ sở Tờ trình số 388 /TTr- CP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ, nhằm góp phần hoàn thiện chế định này trong quá trình sửa đổi Luật Quốc phòng lần này, bảo đảm yêu cầu phù hợp Hiến pháp năm 2013 và bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành.

UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT AN NINH MẠNG

UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT AN NINH MẠNG

01/09/2017 14:46

Ngày 1/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Võ Trọng Việt, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã thẩm tra sơ bộ dự án Luật An ninh mạng. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tham dự Phiên họp.

Ủy ban Quốc phòng- An ninh họp phiên toàn thể lần thứ 5

Ủy ban Quốc phòng- An ninh họp phiên toàn thể lần thứ 5

19/05/2017 14:51

Ngày 19/5, Ủy ban Quốc phòng- An ninh tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 5, thẩm tra Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2016; việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông những tháng đầu năm 2017 theo Nghị quyết số 23/2016/QH14 ngày 7/11/2016 của Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tới dự. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An ninh Võ Trọng Việt chủ trì phiên họp.

Ủy ban Quốc phòng- An ninh thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Ủy ban Quốc phòng- An ninh thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

29/12/2016 11:20

Chiều 3/11, Ủy ban Quốc phòng- An ninh họp phiên toàn thể để thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đến tham dự và chỉ đạo phiên họp. Chủ nhiệm Ủy ban Võ Trọng Việt chủ trì phiên họp.

Xác định rõ vị trí, chức năng của quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng

Xác định rõ vị trí, chức năng của quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng

21/10/2015 11:08

Chiều 21/10, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng.

Các tin đã đưa: