PHIÊN HỌP TOÀN THỂ, THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

20/10/2023

Tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 9, sáng 20/10 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Thẩm tra dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG DỰ VÀ CHỈ ĐẠO PHIÊN HỌP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT ĐƯỜNG BỘ

Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh Phiên họp

Tham dự phiên họp có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ; Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng; Thường trực Hội đồng Dân tộc và các thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh, cùng đại diện các bộ, ngành có liên quan.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo phiên họp.

Phát biểu mở đầu phiên họp Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, tại kỳ họp thứ 5 vừa qua Quốc hội đã quyết định bổ sung dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào chương trình xây dựng Luật Pháp lệnh 2024 và điều chỉnh chương trình xây dựng Luật Pháp lệnh năm 2023 theo trình tự xem xét thông qua tại 2 kỳ họp. Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7. Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật tại phiên họp tháng 7 và xác định rõ việc xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ đồng thời cũng là bước cụ thể hóa chỉ thị số 23 ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ngay sau phiên họp Ban soạn thảo đã phối hợp với cơ quan thẩm tra tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã có tờ trình số 426 ngày 31/8/2023 trình Quốc hội về dự án Luật. Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng đã tích cực chủ trì phối hợp với ban soạn thảo Bộ Công an cùng các Bộ, ngành liên quan và một số tỉnh thành tổ chức các buổi tọa đàm để lắng nghe ý kiến của các đại biểu, các cơ quan chức năng, các chuyên gia các nhà khoa học để có thêm thông tin tổ chức nghiên cứu kỹ lưỡng xây dựng dự án, dự thảo báo cáo thẩm tra trình phiên họp thẩm tra chính thức của Ủy ban Quốc phòng và An ninh...

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục thông tin nội dung phiên họp.

Đình Thành - Nghĩa Đức