GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

13/10/2023

Để chuẩn bị hồ sơ dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, sáng 13/10 tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì tổ chức phiên họp cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Trung tướng Nguyễn Hải Hưng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ: TIẾP THU NHIỀU Ý KIẾN ĐBQH, ĐẢM BẢO TÍNH TƯƠNG THÍCH, KHẢ THI

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

Cùng dự phiên họp có Trung tướng Đỗ Quang Thành – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; các đồng chí Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; đại diện Ban soạn thảo dự án Luật, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Phát biểu mở đầu phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng cho biết, tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV đã có 115 ý kiến đại biểu Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Trên cơ sở ý kiến của các vị ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì, phối hợp với Ban soạn thảo dự án Luật và các cơ quan hữu quan tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh phát biểu mở đầu phiên họp.

Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp thứ 25 (tháng 8/2023), sau đó tiếp tục được hoàn thiện trình Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách lần thứ 4 (tháng 8/2023) và gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan hữu quan liên quan theo quy định.

Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến ĐBQH có 6 chương với 34 điều (so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, dự thảo Luật lần này đã được bổ sung bổ sung 01 điều, tách 01 điều thành 02 điều, bỏ 02 điều ) và chỉnh sửa nội dung và kỹ thuật lập pháp, sắp xếp, bố cục lại một số điều trong các chương. Chính phủ đã có văn bản  nhất trí với dự thảo Luật đã được chỉnh lý và nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật.

Để đảm bảo chất lượng dự án Luật trình Quốc hội dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 6 tới đây, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng mong các đại biểu dự phiên họp tham gia ý kiến giúp Ủy ban Quốc phòng và An ninh hoàn thiện dự thảo Luật trước khi gửi cho các ĐBQH góp ý.

Các đại biểu dự phiên họp.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục thông tin nội dung phiên họp.

Trọng Quỳnh

Các bài viết khác